Sökning: "Standardization"

Visar resultat 1 - 5 av 1007 uppsatser innehållade ordet Standardization.

 1. 1. Ökad patientsäkerhet med standardisering av NEWS2 : En kvalitativ studie av ett förbättringsarbete på kirurgisk vårdavdelning

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap

  Författare :Maria Sandgren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Finns det samband mellan fonologisk medvetenhet och expressivt ordförråd hos barn i årskurs två? : Finns det skillnader i pojkar och flickors fonologiska medvetenhet och expressiva ordförråd?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Astrid Arkestad; [2024]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet; expressivt ordförråd; IDS-2; Nomine; könsskillnader;

  Sammanfattning : Fonologisk medvetenhet och det expressiva ordförrådet är viktiga delar av barns språkutveckling. Studier har tidigare undersökt sambanden mellan fonologisk medvetenhet och expressivt ordförråd men det har varit svårt att fastställa hur sambandet ser ut. LÄS MER

 3. 3. Revising Technology Strategies In The High-Tech Electric Vehicle Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; [2024]
  Nyckelord :EV charging industry; Electric vehicles; Electric Road System; Stationary Charging Station; Dynamic Charging Station; Elonroad.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis investigates the development and suggestion of a model for adapting and revising the technology strategies concerning Stationary Charging Stations (SCS), based on insights from relevant markets and stakeholders. This study particularly focuses on High-Tech Stationary Charging Stations in the Electric Vehicle (EV) charging industry, emphasizing Elonroad’s new Stationary Charging Station (SCS) technology. LÄS MER

 4. 4. Internationella standarder samt ickefinansiella rapporter: Skillnader inom implementering mellan ramverk : En jämförelse mellan GRI och SASB:s ramverk i USA

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Lundgren; Anna Wallberg; [2024]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; ESG; SASB; Global reporting initiative GRI ; Sustainability reporting; CSR; ESG; SASB; GRI; hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Title: International standards in sustainability reports: The differences in applicationbetween the EU and the USA. Level: Bachelor Authors: Anna Wallberg & Sofia Lundgren Supervisor: Jan SvanbergDate: 2024 – January Background: Non-financial accounting and reporting is relevant in today's societybecause society has become more aware and involved in sustainability issues. LÄS MER

 5. 5. Prototyping and Evaluation of a Lightweight Simulator Concept Combining Physical and Digital Assets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nicke Carlsson; Carl Månsson; [2023-09-27]
  Nyckelord :Virtual reality; extended reality; mixed reality; tactical training; simulation; combat; medical; treatment; tccc; unreal engine;

  Sammanfattning : Serious injuries often occur in high-risk environments such as warfare, urban combat, and traffic accidents. The medical proficiency of soldiers and first responders in these situations is paramount. LÄS MER