Sökning: "Standardized approach"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden Standardized approach.

 1. 1. Coordination and how it unfolds in a global corporation: Practical evidence for the case of a German long-haul distance mobility provider

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robin Olsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Coordination; Mechanisms; Independency; Internationalization; HQ-Subsidiary relationship;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Riktlinjers roll i IT-forensiska utredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Jonathan Wiman; Jonathan Lundström; [2018]
  Nyckelord :it-forensik; digitalforensik; it-rätt; standard; riktlinjer; rättsväsende; intervjustudie; intervju; kartläggning; ISO; ASTM; SWGDE; utredningar; IT-brott;

  Sammanfattning : A wide range of professions is enjoying the privilege of standardized work, where a document states what operations are the best way to go about any given task. In the work of a digital forensic examiner, standards and guidelines are harder to define given the full range of tasks and continuously developing digital aspect. LÄS MER

 3. 3. Förslag på en logistikmodell för ökad sysselsättning inom närproducerad mat – En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Simon Lundgren; Filip Åkerlind; [2018]
  Nyckelord :Logistikmodell; livsmedelsproducenter; centrallager; lokalproducerat; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : Ett skifte mot ett högre intresse för lokalproducerat livsmedel är i rörelse. Med det ökade intresset höjs också kraven hos producenterna att kunna förse den mängd livsmedel som efterfrågas. LÄS MER

 4. 4. Mjukvaruutveckling med Continuous Delivery : En kvalitativ fallstudie om Continuous Practices med fokus på Continuous Delivery

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Andreas Salomonsson Tigerström; Sebastian Algrim; [2018]
  Nyckelord :Agile methods; Case study; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Continuous Integration; Communication barriers; Continuous Practices; Development process; DevOps; LEAN; Organizational structure; Qualitative study.; Agila metoder; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Continuous Integration; Continuous Practices; DevOps; Fallstudie; Kommunikationsbarriärer; Kvalitativ studie; LEAN; Organisationsstruktur; Utvecklingsprocess.;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar förutsättningarna för att implementera mjukvaruutvecklings - metoden Continuous Delivery (CDE). Problemställningen som lade grunden för studien, var att det inte finns någon enhetlig standard för CDE. LÄS MER

 5. 5. Finns ett samband mellan hållbarhetsrapportering och företagsvärde? : En kvantitativ studie på 92 företag i Sverige, Norge, Finland och Danmark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Lindbom; Jonathan Nåvik; [2018]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; GRI; Corporate Value; Shareholder Perspective; Hållbarhetsrapportering; GRI; företagsvärde; aktieägarperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan företags hållbarhetsrapportering i enlighet med GRIs riktlinjer G4 och företagsvärdet. Metod: Studien har sin utgångspunkt från den positivistiska forskningsfilosofin och tillämpar en deduktiv ansats. LÄS MER