Sökning: "Standardsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Standardsystem.

 1. 1. Dynamic safety zone-based path planning for reduction of unwanted emergency braking

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Pradhyumn Khaitan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles are required to have higher standards of safety. To enforce this , different subsystems in the autonomous vehicle are categorised to different safety levels by the industry. The problem arises when these subsystems are required to interact with each other. LÄS MER

 2. 2. Kriterier för en digitaliserad transportledningsprocess för små och medelstora bulktransportföretag : En fallstudie på ett SMF åkeri i Norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Evelina Norman; Linnea Persson; [2019]
  Nyckelord :Transportlogistik; Systemstöd; Transportplanering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Transportföretagens primära aktiviteter är de fysiska godsförflyttningarna mellan godsavsändare och godsmottagare samt det tillhörande informationsflödet. Integrationen mellan dessa aktiviteter är en av de kritiska framgångsfaktorerna för transportföretagen. LÄS MER

 3. 3. Anskaffning av e-handelssystem för B2B-företag : En fallstudie som belyser viktiga faktorer som påverkar adoptionen av e-handel bland små och medelstora företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexander Nilsson; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; e-commerce system; SME; e-business; acquisistion of e-commerce; E-handel; e-handelssystem; SME; e-business; anskaffning av e-handel;

  Sammanfattning : Tack vare e-handel kan företag erhålla en mycket större kundgrupp över hela världen och även öka sin egen effektivitet. Därför önskar företag anpassa sig för att hålla sig konkurrenskraftiga. LÄS MER

 4. 4. Validation of a dispenser machine and enzyme kinetics for alcohol dehydrogenase

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Emelie Andersson; [2018]
  Nyckelord :enzyme kinetics; dispenser machine; Gradis; alcohol dehydrogenase; biochemistry; biokemi; Chemistry;

  Sammanfattning : To optimize precision and accuracy of small dispensed volumes, a dispenser was built. A 96-well plate was loaded with four replicates of a linear pyranine dilution series to test the accuracy and precision of the dispenser machine. Three dilution series of pyranine (100-0 percent, 10-0 percent and 1-0 percent) were made. LÄS MER

 5. 5. Användarmedverkan vid kravinsamling : En kvalitativ studie kring positiva och negativa aspekter med användarmedverkan vid kravinsamling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Rosenqvist Rosenqvist; Dino Curovac; [2017]
  Nyckelord :Användarmedverkan Användare Krav Kravinsamling Kravspecifikation;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar synen på användarmedverkan vid kravinsamling hos projektledare i svenska IT-företag. IT-system kan bidra med mycket positivt i en verksamhet - om det görs på rätt sätt efter användarens krav. För att få in användarnas krav behövs användarnas medverkan: användarmedverkan. LÄS MER