Sökning: "Stanley Kubrick"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Stanley Kubrick.

 1. 1. Odyssea – en reserapport från en konstnärlig odyssé

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mats Gustavii; [2018-12-17]
  Nyckelord :Music; Artistic studies; Sound; Sound design; 2001: A Space Odyssey; C. Fuglesang; J. Wingstedt; Narrative music; Space;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze and describe various sources of artistic inspiration and, inaddition, how other aspects have influenced a compositional process of which both the inclusion andexclusion of sound have been critical factors.The primary sources of inspiration are the sound designs of the science fiction movie genre; createdby humans for humans from the perspective as to how it actually sounds in space. LÄS MER

 2. 2. "I minnet är det två olika platser" - om samspelet mellan minne och arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Catrin Malmgren; [2016]
  Nyckelord :arkitektur; minne; queerfenomenologi; filosofi; neuropsykologi; kognition; upplevelser; emotioner; känslor; förförståelse; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ett av mina starkaste minnen kring arkitektur är minnet ä av en pojke som cyklar på en trehjuling Han trampar snabbt på tramporna och far fram genom korridorerna inne på hotellet där han bor. Dörrarna in till hotellrummen på vardera sidan om honom svischar snabbt förbi. LÄS MER

 3. 3. Att adaptera svartsjuka : En komparativ analys av hur subtext påverkats i adaptionen av romanen Dream Story till filmen Eyes Wide Shut

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Yasser Radhi; [2016]
  Nyckelord :adaption; subtext; Eyes Wide shut; Dream Story; Stanley Kubrick; Arthur Schnitzler; komparativ analys;

  Sammanfattning : Subtext är en sanning gömd under ytan, som avslöjar en handling eller ords sanna mening. Hur kan en adaptionsprocess påverka subtexten då en bok tolkas om till film? Syftet med denna uppsats är att applicera en komparativ adaptionsanalys för att svara på frågan kring hur subtexten i en bok påverkas av att adapteras till film. LÄS MER

 4. 4. Det oemotståndliga våldet : En adaptionsanalys av gestaltningen av våld i Burgess och Kubricks A Clockwork Orange

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anneliese Fältström; [2015]
  Nyckelord :Adaption; Intermedialitet; Våld; Estetik; Våldskritik; Våldsförhärligande;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ur ett adaptionsteoretiskt perspektiv undersöka gestaltningen av framförallt sexuellt våld i Anthony Burgess roman A Clockwork Orange (1962) och Stanley Kubricks adaption av romanen till film (1971). Genom en närstudie av hur våldet gestaltas och vad av våldet som kommuniceras mellan roman och film, är min ansats att identifiera A Clockwork Orange som estetiserad och metakritisk eller våldsförhärligande. LÄS MER

 5. 5. Avlägsenhet, riktning och masstransformation: Ligetis Lontano och dess tillämpning i The Shining och Shutter Island

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :David Riebe; [2014]
  Nyckelord :György Ligeti; Lontano; The Shining; Shutter Island; Stanley Kubrick; Martin Scorsese; film music; soundtrack; film musicology; meaning; Lawrence Kramer; hermeneutic windows; avant-garde; micro polyphony; art music; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this paper I am studying the orchestral work Lontano (1967) by György Ligeti (1923-2006) and its use in the films The Shining (1980), by Stanley Kubrick, and Shutter Island (2010), by Martin Scorsese. The purpose has been to apply an unusual perspective on film music, based on one selected musical work and how it is used in moving images, instead of the more common method where the entire soundtrack of one specific movie is studied. LÄS MER