Sökning: "Staphylococcus aureus"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden Staphylococcus aureus.

 1. 1. Stigmatiserad, ensam och utlämnad : Att leva och vårdas med meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Jonsson; Agnes Nordström Brown; [2021]
  Nyckelord :Patience experience; Nursing care; Patient care; Professional-Patient relations; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA ; Patientupplevelse; Omvårdnad; Patientomhändertagande; Vårdare- patientrelationer; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus MRSA ;

  Sammanfattning : Background: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a multidrug-resistant bacterium that causes serious infections. Specific measures to prevent the spread of MRSA are required within health care, and insufficient knowledge and lack of compliance to these measures have been identified in healthcare professionals. LÄS MER

 2. 2. Occurrence of antibiotic resistant Staphylococcus aureus in pigs in smallholder farms in Lira, Uganda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Dahlin; [2020]
  Nyckelord :antibiotic resistance; Uganda; Staphylococcus aureus; MRSA; pigs; swine;

  Sammanfattning : According to the United Nations (World Health Organization in particular) and the European Union, antibiotic resistance has become an enormous public health issue. Both veterinary and human medicine, and thus animal and human welfare, are at stake. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a well-known variant of the common bacterium S. LÄS MER

 3. 3. An Investigation of Cefadroxil and Meropenem’s Supply Chain and Estimationof the Health Economic Consequences in Sweden due to Shortage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Christine Attemalm; Jonathan Efverström; Dania Elkhalifa; Viktor Hansen; Yasmine Sundelin Tjärnström; [2020]
  Nyckelord :cefadroxil; meropenem; supply chain; backorders; Swedish healthcare;

  Sammanfattning : Sweden has been increasingly affected by drug shortage and the public healthcare system has identified a large amount of antibiotics risking shortage. Drug shortage of antibiotics is a worldwide problem with complex causes and consequences affecting many countries healthcare systems. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med Meticillinresistens Staphylococcus Areus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sabrin Abdusemed; Jessika Karlsson-Rohmée; [2020]
  Nyckelord :MRSA; Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus; Healthcare professionals; caring; patients; MRSA; Meticillinresistent Staphylococcus Areus; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdande; patienter;

  Sammanfattning : Meticillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA) är en bakterie som är resistent mot olika typer av antibiotika. Spridningen av MRSA utgör ett hot mot modern medicin och möjligheten till en effektiv behandling och vård. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the Oxford Nanopore Minion for the identification and differentiation of MRSA and non-MRSA isolates

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Kristoffer Nilsson Grimstad; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Staphylococcus aureus are bacterial pathogens causing infectious diseases. Methicillin-resistant S. aureus, or MRSA, carry the mecA or mecC genes generating resistance to β-lactam antibiotics. MRSA is problematic to treat and crucial to rapidly detect while current diagnostic workflows are time-consuming. LÄS MER