Sökning: "StarCraft II"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden StarCraft II.

 1. 1. Clustering and Classification of Time Series in Real-Time Strategy Games - A machine learning approach for mapping StarCraft II games to clusters of game state time series while limited by fog of war

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Olof Enström; Fredrik Hagström; John Segerstedt; Fredrik Viberg; Arvid Wartenberg; David Weber Fors; [2020-10-29]
  Nyckelord :Classification problem; Cluster analysis; Hierarchical clustering; Machine learning; Neural network; Random forest; Real-time strategy; StarCraft II; Time series;

  Sammanfattning : Real-time strategy (RTS) games feature vast action spaces and incomplete information,thus requiring lengthy training times for AI-agents to master them at the level of ahuman expert. Based on the inherent complexity and the strategical interplay betweenthe players of an RTS game, it is hypothesized that data sets of played games exhibitclustering properties as a result of the actions made by the players. LÄS MER

 2. 2. Gate Recurrent Unit Neural Networks for Hearing Instruments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Harshit Sharma; Pallavi Rajanna; [2020]
  Nyckelord :Keyword Spotting; GRU; Gated; Recurrent; Unint; RNN; Hearing Instruments; Hearing; Instruments.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Gated Recurrent Unit (GRU) neural networks have gained popularity for applications such as keyword spotting, speech recognition and other artificial intelligence applications. Typically for most applications training and inference is performed on cloud servers, and the result are transferred to the power constrained device, e.g. LÄS MER

 3. 3. Clausewitz, Jomini och Starcraft II

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :David Bom-fritz; [2019]
  Nyckelord :real time strategy; Starcraft II; kraftsamling; krigsföringens principer; Clausewitz; Jomini;

  Sammanfattning : Clausewitz and Jomini are two big figures in the military science community. Their principles of the concentration of force are still prevalent today in the further development of principles. With this in mind there have been some studies where computer games have been used to improve military training. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av skillnader och likheter i användarvänlighetsproblem/styrkor för användargränssnitt av populära esporter inom populära genrer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elias Åkerlund; Johan Marbinah; [2019]
  Nyckelord :Användarvänlighet; Esport; Användargränssnitt; HUD; Spelklient; Matchsökning; FPS; MOBA; RTS; Videospel; ;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har esporter växt förvånansvärt mycket i popularitet. Fenomenet esport har lett till utvecklingen av en hel uppsjö olika genrer, som alla har sina distinkta problem hos deras användarvänlighet i dess olika gränssnitt [22]. LÄS MER

 5. 5. "Beautiful Forcefields!" : Promotional Metadiscursive Language in eSports Commentaries

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Johannes Byrö; [2017]
  Nyckelord :metadiscourse; eSports; promotional language; commentary; casters; evaluative adjectives; metaphors; metadiskurs; eSport; främjande språk; kommentar; kommentatör; värderande adjektiv; metaforer;

  Sammanfattning : For an eSports commentator, the ability to promote the rivalry between the competitors is just as important as fast and accurate commentary. Thus, it is of interest how an experienced commentator achieves this promotional language per some theoretical framework. LÄS MER