Sökning: "Stark företagskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Stark företagskultur.

 1. 1. ”MAN ÄR LIVRÄDD ATT FÅ RASISTSTÄMPELN” - Mellanchefers upplevelse och hantering av problematiska situationer när de leder mångkulturella arbetsgrupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Sanne; [2021-06-30]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Kulturkrock; Mångfald; Mångkulturella arbetsgrupper; Interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om och vilka former av problematiska situationer mellanchefer, som leder mångkulturella arbetsgrupper, upplever. Syftet är även att undersöka vilka strategier mellanchefer använder för att hantera de skillnader och problematiska situationer som möjligen uppstår i en mångkulturell arbetsgrupp. LÄS MER

 2. 2. "Förväntan är att du ska leva värdeorden" : En studie om företagskultur och motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Hillgren; Sara Källsten; [2021]
  Nyckelord :Företagskultur; Motivation; Kontroll; Värderingar;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker begreppet företagskultur och hur den visar sig i ett företags vardagliga verksamhet. Utöver detta syftar studien till att se hur ledningen använder sig av kulturen som ett styrmedel för att motivera sina medarbetare. LÄS MER

 3. 3. "De är en förutsättning för att vi ska kunna existera" : En studie om hur organisationer arbetar med sin onboardingprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Filippa Lindahl; Elisabeth Wetterfors; [2021]
  Nyckelord :humankapital; inbäddning; onboardingprocess; personalomsättning; socialisering;

  Sammanfattning : It is crucial for an organization to introduce a new employee in a favorable and efficient way to be able to ensure that the employee quickly reaches the desired productivity. Accordingly, this study intends to widen people's knowledge about how organizations design their onboarding process to make sure that their employees will have a successful entry and quickly adapt to the organization’s productivity. LÄS MER

 4. 4. Distansarbete - chans till trams? En studie om hur anställdas opportunism under distansarbete påverkas av relationen till sin chef samt dess relation till organisationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tess Brodin; Anna Nilsson; Julia Lundberg; Ida Diesfeldt; [2021]
  Nyckelord :Opportunism; Distansarbete; Tillit; Övervakning; Ansvar; Kollektivism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera hur anställdas opportunism påverkas av dess relation till sin närmsta chef samt dess relation till organisationen. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Förstudie till implementering av ISO 14001:2015 : Examensarbete 2020

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Fredrik Holmström; Jakob Hoffsten; [2020]
  Nyckelord :Critical Factors; EMS; Environmental Management System; Implementation; ISO 14001:2015; ISO 14001:2015; Miljöledningssystem; MLS; Implementering; Kritiska Faktorer;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att skapa ett underlag för små företag som ska implementera ISO 14001, genom att undersöka och identifiera kritiska faktorer samt lösningar för att överkomma dessa. Resultatet av studien kommer sedan användas för att skapa ett ramverk till små företag när de implementerar miljöledningssystemet ISO 14001:2015. LÄS MER