Sökning: "Startup"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade ordet Startup.

 1. 1. Market Driven Requirements Engineering Strategy for Startups

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Olle Renard; Oscar Bergström; [2019-11-12]
  Nyckelord :Requirements engineering; Startups; Market; RESS-model;

  Sammanfattning : This report investigates the concept of requirementsengineering in startups. There are well known best-practices inrequirements engineering in software engineering domain forlarge businesses, but there is a lack of best-practices within thestartup domain. LÄS MER

 2. 2. ‘The future of innovative partnerships’ - How can large global corporations and startups form successful collaborations?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Gustafsson; Johanna Herstedt; [2019-09-20]
  Nyckelord :Preferred customer theory; Startup- and large corporation-collaborations; Innovative suppliers; Asymmetric relationships; partnerships; Startup;

  Sammanfattning : Startups have emerged as an important source of innovation, since the move from closed toopen innovation, disruptive innovations have received more attention, and more actors arestarting to engage with startup activities. Previous examples can be seen of large corporationsmoving from being leaders in their industries to not even being here today that havecontributed to many large corporations feeling a sense of urgency to work more withinnovation and external actors, such as startups. LÄS MER

 3. 3. The value of risk management in a young startup

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Holmberg; Jacob Lejdborg; [2019-08-09]
  Nyckelord :Risk; Uncertainty; Entrepreneur; Risk Propensity; Real Option Analysis; Real Option Lens;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. The Interplay Between Internal Experience and External Support During Startups’ Early Internationalization

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Filip Nordell; Bridgette Sliva; [2019-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. Mänskliga faktorer i startups. En kvalitativ studie om vad ledare och medarbetare kan göra för att främja motivationen på en startup

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Lindell; Rawaz Salh; [2019-05-07]
  Nyckelord :startups; motivation; medarbetare; ledare; kompetens; samhörighet; självständighet; möjligheten till befordran;

  Sammanfattning : I denna studie identifieras och beskrivs huruvida ledaren kan motivera sina anställda och hurdet upplevs av medarbetaren. Bakgrunden till studien och problemformuleringen baseras påatt startups nio av tio fall går i konkurs och att den kritiska punkten ofta hamnar på deanställda, förutsatt att företaget har anställda. LÄS MER