Sökning: "Statarskolan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Statarskolan.

  1. 1. Plikt och elände - Muntligt och skriftligt om 1900-talets statare

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

    Författare :Ulla Osborne; [2008]
    Nyckelord :statare; Statarskolan; Ivar Lo-Johansson; muntlig historia; Bara en mor; God natt; jord; Jordproletärerna; Den vita piskan;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen ”Plikt och elände” var att sätta 1900-talets statare och deras levnadsförhållande i fokus genom att jämföra det muntliga berättandet av en före detta statarunge med tre skönlitterära verk. Verken skrevs av Ivar Lo-Johansson och ingår i den så kallade ”statarskolan” (kollektivistiska berättelser), i Ivar Los fall ofta baserade på hans egna upplevelser från barndomen. LÄS MER