Sökning: "State Aid Law"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden State Aid Law.

 1. 1. The Return of Hunger: A Case Study of Boko Haram and Its Impacts on Food Insecurity in North-Eastern Nigeria

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabel Gråby; [2021]
  Nyckelord :food insecurity; Boko Haram; North-Eastern Nigeria; intrastate conflict; agriculture; humanitarian aid; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Food insecurity is increasing globally again after declining for decades, and in Nigeria alone 13 million people are experiencing food insecurity. Particularly in North-East Nigeria food insecurity has reached emergency levels. LÄS MER

 2. 2. Balkans Revisited: A Qualitative Content Analysis of how Turkey Pursues Soft Power in Kosovo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Theodor Vareman; [2021]
  Nyckelord :Turkey; Kosovo; soft power; Balkans; foreign aid; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent decades, the Republic of Turkey has emerged on the global stage. Through a number of state-run organisations, the country has built a notable presence across former Ottoman territories as well as in the broader Muslim world. This thesis investigates the activities of the Turkish state against the backdrop of Joseph S. LÄS MER

 3. 3. Vad är priset för ett barn? En kritisk undersökning av internationella adoptioner med utgångspunkt i barnkonventionens reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Tauvon; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internationella adoptioner började att ske efter andra världskriget för att hjälpa föräldralösa barn i krigsdrabbade länder och ökade senare i antal i samband med Vietnamkriget och Koreakriget. Det handlade främst om barnlösa par i Europa och USA som genom adoption ville rädda ett barn från hemländernas fattigdom. LÄS MER

 4. 4. Tax challenges arisen from the digital economy: compliance of the French DST with European Union Law

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sylvie Coralie Gashi; [2021]
  Nyckelord :DST; French DST; France; European Union; Turnover taxes; Ability-to-pay principle; Vodafone case C75 18; Tesco Global case C-323 18; Commission v.Poland C-562 19 P; Commission v.Hungary C-596 19 P; State Aid rules; Fundamental Freedoms; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this new era where an important part of the economy is made through digital services, the existing tax laws are lacking and thus gives possibility to base erosion and aggressive tax planning. In response many talked about new ways of taxing this ‘new economy’ but world wide taxation on digital economy is not yet achieved and at the European Union level it is yet not harmonized. LÄS MER

 5. 5. Statliga stöd under covid-19 pandemin - en granskning av europeiska kommissionens tillfälliga ram i förhållande till målet om effektiv konkurrens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Göransson; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; statsstöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga frågeställning har varit att se till vilken mån europeiska kommissionens tillfälliga ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, är förenlig med EU:s mål om att effektiv konkurrens ska råda på den inre marknaden. Av utredningen framkommer att det inte finns någon entydig definition av begreppet effektiv konkurrens i de EU-rättsliga källorna. LÄS MER