Sökning: "State owned company"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden State owned company.

 1. 1. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Sjöman; [2020]
  Nyckelord :bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Sammanfattning : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. LÄS MER

 2. 2. På vilka sätt kan legitimitet uppnås inom en kontroversiell bransch? : CSR inom tre bettingbolag verksamma i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Katarina Peric; Erik Arnholm; [2020]
  Nyckelord :legitimacy; social responsibility; gambling company; CSR; sustainability; legitimitet; socialt ansvar; spelbolag; CSR; hållbarhet;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att ge en bild av och undersöka hur legitimitet kan uppnås i en kontroversiell bransch. Tre välkända svenska spelbolag gås systematiskt igenom och granskas för att utröna om de tar, och i så fall hur, socialt ansvar. LÄS MER

 3. 3. Upplevda framgångsfaktorer för övergångar kontra upplevda hinder på Samhall. : En kvalitativ studie av individer med funktionshinder på arbetsmarknaden. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Rania Shahin; [2020]
  Nyckelord :Samhall; övergångar; hinder; framgångsfaktorer; motivation; trygghet inlåsningseffekt;

  Sammanfattning : Samhall is a state-owned company that is 100% owned by the Swedish state. The business produces demanded goods and services. In addition, the company manufactures a number of its own products. The main purpose of the business is to develop the work ability and increase the motivation of individuals with disabilities by creating meaningful jobs. LÄS MER

 4. 4. The Forgotten Societies of the Welfare State : The Society of Stråssa and its Build-up, put in a Wider Perspective of the Welfare State of Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Jenny Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis shows the build-up of a society in the golden days of the welfare state of Sweden. Stråssa, a small society built up around one big employer – the mine, owned by the Grängesbergsbolaget – is used as a case-study, put in the larger perspective of the welfare state and its values. LÄS MER

 5. 5. 1900- talets skogsbruk i kronoparksskogar : en skogshistorisk studie om Håckren och Bjurfors kronoparker

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Therese Prestberg; [2020]
  Nyckelord :skogshistoria; Domänverket; skogsskötsel; skogsstruktur; Jämtland; Västmanland;

  Sammanfattning : Industrialiseringen av Västeuropa och den efterföljande sågverksexpansion som inträffade i Sverige under 1800-talet påverkade de svenska skogarnas skötsel, struktur och funktion markant. Därmed introducerades nya avverkningsmetoder och debatter om den bästa skogsskötseln drevs. LÄS MER