Sökning: "State owned company"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden State owned company.

 1. 1. A study of structural organisational transformation through the lens of an institutional logic perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Love Josefsson; Filippa Sjöstrand; [2019-07-03]
  Nyckelord :Organisational transformation; Institutional logics; Translation; Coexisting logics; Change process; Official authority; State owned company;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Studie av en jordglob från sent 1920-tal Problematiken i fernissat papper på metall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sofia Lundsten; [2019-06-19]
  Nyckelord :globe conservation; metal sphere globe; varnished paper; paper on metal;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:16.... LÄS MER

 3. 3. ÖSI och naturvården : hur hanterades naturvärden när staten kartlade småskogsbrukets skogar?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Britta Asplund; [2019]
  Nyckelord :Översiktlig skogsinventering; Skogspolitik; Skogsvårdslagen;

  Sammanfattning : At the beginning of the 1970´s the Swedish forestry had developed into a highly mechanized and intensive operation. It received strong criticism for its methods and negative effects on the environment. LÄS MER

 4. 4. Att digitalisera eller inte digitalisera? : En kvalitativ fallstudie av digitaliseringsarbete hos ett fintech-bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Karlén; Albert Dahm; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; Digital strategies; Digital transformation; Fintech; Digitalisering; Digitala strategier; Digital transformation; Fintech;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart är inget som går obemärkt förbi och det är något som påverkar alla människor mer eller mindre. Det finns olika anledningar till att digitalisera men forskning menar på att det görs i syftet att förändra något till det bättre för att nå upp till ett visst verksamhetsmål eller milstolpe. LÄS MER

 5. 5. Är SJ på rätt spår? : En kvalitativ studie om SJs normkritiska reklamkampanj och hur den tas emot av två generationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Brännström; Amanda Larsson Westin; [2019]
  Nyckelord :SJ; campaign; norm breaking; stereotype; interview;

  Sammanfattning : For companies and organizations there's an ongoing battle to maintain reputation, by actively taking a stance in the public debate companies and organizations maintain their position on the market. SJ, Statens Järnvägar, is a Swedish train operating company owned by the Swedish state. LÄS MER