Sökning: "Statens Medieråd"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Statens Medieråd.

 1. 1. ”Det är viktigt att ha med sig rätta tankar redan från början” : En intervjustudie om förskollärares resonemang kring kritiskt förhållningssätt till digitalteknik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louice Jansson; Matilda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kritiskt förhållningssätt; digital teknik; förskollärare; undervisning; resonemang; kunskaper;

  Sammanfattning : Inledning Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och berör alla i samhället. I en rapport från Statens Medieråd (2019) framgår att andelen barn mellan ett och åtta år som dagligen använder internet har ökat markant. LÄS MER

 2. 2. En kunskapsöversikt över hur elevers läsintresse kan främjas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Stensson; Elin Wendel; [2020]
  Nyckelord :reading interest; primary school; reading attitude; reading habit; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Av flera undersökningar som gjorts de senaste åren har läsintresset hos unga minskat. En bidragande orsak tros vara att digitala medier tar allt mer tid i ungas vardag (Statens medieråd 2017). Unga syftar i den här kunskapsöversikten på åldrarna 0-13år. LÄS MER

 3. 3. The Effectiveness of the Extensive Reading Approach for Facilitating Vocabulary Acquisition Through an Enhancement of Reading Motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hussein Lara; [2020]
  Nyckelord :English as a foreign language; Vocabulary acquisition; Extensive reading;

  Sammanfattning : This study investigates the possible benefits of using the extensive reading approach as means of enhancing reading motivation, and through that improve and develop EFL (English as a Foreign Language) learners’ vocabular repertoire. According to the Swedish Media Council, almost 49% of the Swedish youth do not read books in their free time, and the numbers keep decreasing (Statens Medieråd, 2019). LÄS MER

 4. 4. Examensarbete inom pedagogiskt arbete : Spelifiering och motivation till skrivande hos spelvana elever på högstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emelie Andersson; Samuel Grinblatt; [2019]
  Nyckelord :Progymnasmata; gamification; spelifiering; fabel; motivation; spel;

  Sammanfattning : In the survey Unga & Medier initiated by Statens medieråd 2017, 3000 teenagers were asked about their gaming habits. The survey was made in collaboration with SCB (Statistiska Centralbyrån) and it is the most extensive examination of its kind ever produced in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Digitala spel-appar i fritidshem : - en multimodal textanalys ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Carolin Melin; Lynn Engstrand; [2019]
  Nyckelord :Digitala spel-appar; fritidshem; genus; genusperspektiv; karaktärer; multimodal textanalys.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle utgör skärmtiden en stor del av barn och ungas fritid (Statens medieråd, 2017) och en majoritet av barnen tillbringar sin fria tid på fritidshemmet (Skolverkets elevstatistik, 2018). Skärmtiden inom skola och fritidshem ökar (Olin-Scheller och Roos, 2015) därmed kan det vara av intresse att undersöka vad eleverna möter i den digitala världen utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER