Sökning: "Statens biografbyrå"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Statens biografbyrå.

 1. 1. Åldersgränser i censurens kölvatten : En transnationell jämförelse av USAs och Sveriges åldersgränssystem för biofilm 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tobias Sonestedt; [2015]
  Nyckelord :Biograffilm; CARA; censur; Divergent; MPAA; MPPDA; PCA; ratings; Statens biografbyrå; Statens medieråd; Twilight; åldersgränser.;

  Sammanfattning : Denna uppsats jämför de svenska och amerikanska systemen för filmgranskning och åldersgränssättning. Fokus ligger på att presentera hur CARA (MPAA) och Statens medieråd utför sitt arbete utifrån de förutsättningar som finns. LÄS MER

 2. 2. Less is More : Copyright som censur i Control Societies, och hur mindre censur tenderar att bli mer reglering

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Joon Pontén; [2012]
  Nyckelord :Control societies; censorship; copyright; ACTA; corporate power; Gilles Deleuze; Michel Foucault; Panopticon; internet surveillance.;

  Sammanfattning : In what French philosopher Gilles Deleuze labelled Control Societies, mechanisms reminiscent of censorship – that is, restriction of information that administrators of power wish to regulate the spreading of – are present in the concept of copyright. This kind of censorship has the advantage of not being scrutinized by public eyes in the way that the work of institutionalized censorship agencies such as the Swedish Statens Biografbyrå was. LÄS MER

 3. 3. Less is More : Copyright som censur i Control Societies, och hur mindre censur tenderar att bli mer reglering

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Joon Pontén; [2012]
  Nyckelord :Control societies; censorship; copyright; ACTA; corporate power; Gilles Deleuze; Michel Foucault; Panopticon; internet surveillance;

  Sammanfattning : In what French philosopher Gilles Deleuze labelled Control Societies, mechanisms reminiscent of censorship – that is, restriction of information that administrators of power wish to regulate the spreading of – are present in the concept of copyright. This kind of censorship has theadvantage of not being scrutinized by public eyes in the way that the work of institutionalized censorship agencies such as the Swedish Statens Biografbyrå was. LÄS MER