Sökning: "Station"

Visar resultat 1 - 5 av 1685 uppsatser innehållade ordet Station.

 1. 1. How can Internet of Things (IoT) enable more time-efficient documentation handling within intermodal freight transits? Examples from a Swedish road-rail intermodal terminal

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linn Bergstrand; [2020-06-24]
  Nyckelord :Intermodal freight transport; intermodal freight transit; Internet of Things IoT ; Internet of Logistics IoL ;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Håll koll på trossen : Omgivningsmedvetenhet på förtöjningsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Phatthaphon Koedphaibun Jörgensen; [2020]
  Nyckelord :Mooring; situational awareness; risk; maritime; risk area; Förtöjning; omgivningsmedvetenhet; risk; sjöfart; riskområde;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka omgivningsmedvetenhet hos besättningsmedlemmar som arbetar vid förtöjningsplatser. Olyckor vid förtöjning sker varje år. LÄS MER

 3. 3. Metod för analys av kapacitet i befintligt distributionsnät med avseende på mikroproduktion med solceller samt privat elbilsladdning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Björn Nilsson; [2020]
  Nyckelord :solceller; elbilsladdning; elbilar; elnät; acceptansgräns;

  Sammanfattning : Two strong trends in society which may have a major impact on the electricity grid load in the near future are the expansion of micro production with solar cells, and the increasingly prominent role of electric cars in the automotive market. In this work, an attempt is made to develop standardized and not too time-consuming methods to study how different future scenarios with large-scale expansion of private micro production with solar cells, as well as a very proportion of cars are electric and being charged at home, affect the various parts of the network with regarding voltage levels and load rating. LÄS MER

 4. 4. Sammanställning och analys av inläckage i bergtunnlar : En studie av Citybanan, Norra länken och Strängnästunneln

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linda Strajnar; [2020]
  Nyckelord :Inläckage; Grundvatten; Bergtunnel; Prognosmetoder; Villkor; Citybanan; Norra länken och Strängnästunneln;

  Sammanfattning : Vatten är en förutsättning för allt liv, men trots dess centrala innebörd så kan också vatten på fel plats, vid fel tid, leda till problem. Inläckande vatten i undermarksanläggningar kan leda till avsänkning av grundvattenytan och medföljande problematik. LÄS MER

 5. 5. APPLIKATION AV CYKELLADDNING OMBORD PÅ JÄRNVÄGSFORDON : Konceptutveckling av elcykelladdning ombord på Öresundståget Contessa X31 i samarbete med Bombardier Transportation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Nydestedt; Amanda Sylvan; [2020]
  Nyckelord :elcykel; snabbladdning; utsläpp; elmatning; järnvägsfordon;

  Sammanfattning : There is a great need to reduce the use of fossil-fueled road transport. In order to encourage the use of public transport, opportunities for the application of electrical charging stations for e-bikes aboard railway vehicles were analyzed. LÄS MER