Sökning: "Statistisk processtyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Statistisk processtyrning.

 1. 1. Ser inte skogen för alla träd : Reducering av kvalitetsbristkostnader enligt förbättringscykeln DMAIC. En fallstudie vid Derome Timber AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Erik Johansson; [2022]
  Nyckelord :Cost of quality; DMAIC; Lean Six Sigma; Sawmill industry; Forest industry; Kvalitetsbristkostnader; DMAIC; Lean Sex Sigma; Sågverksindustri; Skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är den tredje största exportören av skogsprodukter i världen och närmare 80% av produktionen exporteras. Den höga efterfrågan på svenska skogsprodukter har tillåtit det svenska sågverksföretaget Derome Timber AB att göra nyinvesteringar som resulterat i ökad produktion. LÄS MER

 2. 2. Övervakning av kvalitet under utfasning aven produktionslinje : En fallstudie hos Scanias motormontering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :William Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Quality management; Lean; Sex sigma; Statistical quality control; Kvalitetsteknik; Statistisk processtyrning; Lean; Sex sigma;

  Sammanfattning : Produktionslinjer som har fått ett slutdatum för att producera sista produkten har nyautmaningar jämfört med nya eller etablerade produktionslinjer. Med ett slutdatum blirinvesteringar på utrustningen mer restriktiva och med färre tillverkade produkter blir det färreenheter att slå ut kostnaderna på. LÄS MER

 3. 3. En effektivare intern materialförsörjning av materialbrister : En fallstudie på Saab Surveillance

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Sofia Gunderyd; Frida Johander; [2022]
  Nyckelord :internal materials supply; material shortages; flow efficiency; customer focus; statistical process control; intern materialförsörjning; materialbrist; flödeseffektivitet; kundfokus; statistisk processtyrning;

  Sammanfattning : Intern materialförsörjning ställer höga krav på leveransservice, exempelvis i form av leverans av rätt material i rätt kvantitet och kvalitet. En del av den interna materialförsörjningen på Saab Surveillance, ett företag som tillverkar högspecialiserade och avancerade produkter, består av materialbrister. LÄS MER

 4. 4. Mot Industri 4.0 genom statistisk dataanalys : En studie om positionen av stansade hål vid Scania Ferruforms saidobalkstillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :David Hjälte; [2021]
  Nyckelord :Industry 4.0; Smart factory; Big data; Cyber-physical system; Internet of Things; Statistical process control; Data analysis; Quality management; Punching; Industri 4.0; Smarta fabriker; Big data; Cyberfysiska system; Sakernas internet; Statistisk processtyrning; Dataanalys; Kvalitetsutveckling; Stansning; Scania Ferruform;

  Sammanfattning : Den fjärde industriella revolutionen, även kallad Industri 4.0, drivs av ett antal teknologier som medför digitalisering och automatisering av industriella processer. Konceptet innebär en applicering av dataanalys med avancerade analytiska verktyg på stora mängder data, vilka påstås ge stora möjligheter för kvalitetsförbättringar. LÄS MER

 5. 5. Implementering av digitalt mätsystem & statistisk processtyrning : Fallstudie på ett tillverkande SMF inom fordonsindustri

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Jesper Gans; Kenneth Ekström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fordonsindustrin är en av de industrier med höst standarder och lägst toleranser för fel. För att produktion ska kunna uppfylla de högt ställda kraven krävs det ett bra och effektivt system som snabbt återkopplar produktionen och förhindrar att den hamnar utom uppsatta styrgränser eller toleranser för artikeln. LÄS MER