Sökning: "Statsvetenskap kommunal revision"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Statsvetenskap kommunal revision.

 1. 1. Kontroll av demokrativärden i kommunal förvaltning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Teodora Werngren; Aleksander Mlynarczyk; [2008]
  Nyckelord :Malmö stad; kontroll; kommunal revision; demokrati; demokrativärden; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Demokrati är ett omhuldat begrepp som är svårt att definiera och har otydliga avgränsningar. Detta medför svårigheter vid kontrollen av hur demokratisk den svenska förvaltningen är. LÄS MER

 2. 2. I demokratins tjänst? - Om revision och kommunal granskning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Manhem; Emelie Mannefred; [2006]
  Nyckelord :granskning; offentliga organisationer; Lunds kommun; demokrati; ansvarsutkrävande; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats belyser granskningens betydelse som ett demokratiskt kontrollinstrument på lokal nivå. Antagandet att väl genomförd granskning ökar möjligheten till att utkräva ansvar av både politiker och tjänstemän genomsyrar uppsatsen. LÄS MER