Sökning: "Steel project"

Visar resultat 1 - 5 av 566 uppsatser innehållade orden Steel project.

 1. 1. An Experimental Investigation On Weld Characteristics For A Shield Metal Arc Welding With SS304 & SS409

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Pristin Sunny; Ansal Muhammed; [2023]
  Nyckelord :joining dissimilar material; microstructure analysis; Hardness test;

  Sammanfattning : The following report conducted by the theoretical research and experimental study in the University of Halmstad. The focus of the project is experimental investigation on weld characteristics for shield metal arc welding with SS304 & SS409. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionsanalys av lastbilsbotten : En jämförelse av stålbotten och sandwichbotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ellen Wester; Louise Stålnacke; Emma Badak; [2023]
  Nyckelord :design analysis; bottom structure; sandwich structure; FE- analysis; truck body work; FEM; konstruktionsanalys; bottenkonstruktion; sandwichkonstruktion; FE- analys; lastbilspåbyggnation; FEM;

  Sammanfattning : The structure and design of truck body work can look in several different ways. SpecialKarosser AB is one of the leading companies in Scandinavia when it comes to specially adapted truck body work. The body works are designed to carry different types of loads. LÄS MER

 3. 3. Formability Evaluation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Charles Ower; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project investigates the possibility of using material thickness measurements of pressed stainless steel (316L) and titanium (grade 1) sheet metal to evaluate material formabil- ity. The ultimate goal of this project is to replace the current subjective visual material formability evaluation with an objective method. LÄS MER

 4. 4. Multiscale & Multiphysics Modelling of Thrust Pad (Air) Bearings

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Nipon Roy; [2023]
  Nyckelord :Finite element modelling; Air bearing; Multiphysics simulations; Air lubrication; surface texture; Topology optimization;

  Sammanfattning : Without lubrication, machines are not imaginable to perform over a long period of time and complete their designated operations. With its omnipresent availability, the air is capable of functioning as a lubricant in long operations very efficiently. Moreover, thrust bearings support axial loads and transmit power at the same time under heavy loads. LÄS MER

 5. 5. Mot ett cirkulärt och resurseffektivt byggande : En analys av möjligheter och hinder för ett ökat återbruk av bygg- och rivningsmaterial på lokal nivå

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Niklas Fröberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För närvarande konsumerar städer 60–80% av de naturliga resurserna globalt. De producerar 50% av det globala avfallet och över 70% av växthusgasutsläppen. År 2050 uppskattas att den ökande urbaniseringen lett till att närmare 70% av världens befolkning bor i städer. LÄS MER