Sökning: "Stefan Åhlstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Åhlstedt.

  1. 1. Varumärkessamarbeten mellan LVM och EVM vid kategoriutvidgningar: En Fungerande Strategi?

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

    Författare :Stefan Åhlstedt; [2008]
    Nyckelord :national brand; private brand; brand extension; cobranding: category fit;

    Sammanfattning : This thesis examines the possible beneficial effects of a temporary cooperation between a national brand and a private brand. The main hypothesis suggests that if a national brand wants to make a category extension to a remote product category, it should be able to decrease its risk by affiliating itself with a private brand. LÄS MER