Sökning: "Stefan Öhlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Öhlund.

  1. 1. Att hantera det oförutsedda -en studie av Arla Foodsoch Muhammedbilderna

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Stefan Öhlund; Jeanne Mannheimer; [2006]
    Nyckelord :Business and economics;

    Sammanfattning : Sedan januari 2006 har vi fått ta del av efterverkningarna av de i dansk media publicerade karikatyrerna på profeten Muhammed. Muslimernas heliga skrift Koranen, förbjuder dock avbildning profeten och karikatyrerna har således blivit katalysator till en osämja vilken har påverkat många skandinaviska företag och försäljningen av deras produkter. LÄS MER