Sökning: "Stefan Öhman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stefan Öhman.

 1. 1. Monster, idioter och sinnesslöa på Vipeholms sjukhus - - Förutsättningar för och föreställningar om aktivitet för de intagna ur ett aktivitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Stefan Widerberg; Caroline Öhman; [2015]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; utvecklingsstörning; occupational deprivation; genus; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sinnesslöa personer betraktades i början av 1900-talet som en belastning för samhället, varpå anstalter upprättades på vilka de skulle vårdas. Vipeholms sjukhus, det enda i sitt slag som var tänkt att husera svårskötta obildbara sinnesslöa, öppnades 1935 och tog emot patienter från hela Sverige. LÄS MER

 2. 2. Prototype Implementation of the PLC Standard IEC 1131-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Martin Öhman; Stefan Johansson; [1995]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER