Sökning: "Stefan Abrahamsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stefan Abrahamsson.

 1. 1. Repetitionens påverkan på animation : Åskådares uppfattning av repetitiv spelanimation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Stefan Mogren; Max Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Animation; repetition; experience change; semantic satiation; Animation; upplevelseförändring; semantic satiation; repetition;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether repetition affects the experience of game animation. Through an experiment we divided people with gaming habits into two groups to view an animated run-cycle. The cycle, almost a second long, was repeated continuously. LÄS MER

 2. 2. Officersprofessionen och den Nya Befälsordningen : argumenten kring ett befälssystem under ett kvarts sekel

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Järkeborn; [2006]
  Nyckelord :Armed Forces; Officers; Befälsordning; Officerare; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser;

  Sammanfattning : Syftet m denna uppsats är att kategorisera argumenten för och emot enbefälssystemet och diskuteraargumentens relevans utifrån en tids- och professionsaspekt. 1983 infördes det Nya Befälssystemet(NBO) vilket innebar att Sverige övergav den sorts flerbefälssystem som i princip ärallenarådande i resten av världen. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder vid feber med utgångspunkt från Hendersons faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU)

  Författare :Stefan Abrahamsson; [2003]
  Nyckelord :Feber; Omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER