Sökning: "Stefan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Stefan Andersson.

 1. 1. Krig och blod, eller okända lotsar? : Stormaktstidens Sverige hos Sabaton och Stefan Andersson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Moa Olsson; [2019]
  Nyckelord :History; music; lyrics; Clusteranalysis; Sabaton; Stefan Andersson;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze and compare lyrics that use and convey the Swedish empirethe Era of Great Power. Through an analytical and comparative study of Stefan Andersson's album Skeppsråttan and Sabaton's album Carolus Rex, the purpose is to elucidate how each artist / group presents the Era of Great Power. LÄS MER

 2. 2. Bolagsföreträdares betalningsansvar : En analys om ansvar och exculpering vid en missvisande kontrollbalansräkning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hampus Jenå; Gustav Skarberg; [2019]
  Nyckelord :Kontrollbalansräkning; Exculpering; Betalningsansvar; Juridik; Affärsjuridik; Associationsrätt; Bolagsrätt; ABL;

  Sammanfattning : Reglerna vid tvångslikvidation innebär att styrelsen vid misstanke om kritisk kapitalbrist ska upprätta en kontrollbalansräkning. Uppvisar kontrollbalansräkningen en faktisk kapitalbrist ska en kontrollstämma hållas för att besluta om kapitalbristen ska läkas eller låta bolaget träda i likvidation. LÄS MER

 3. 3. Operational Due Diligence of Hedge Funds: Evaluating The Risk of Fraud

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Igerud; Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Hedge Fund; Fraud; Operational Risk; Institutional Investment; Short Track-record; Young Hedge Funds; Business and Economics;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the thesis is to examine whether the current operational due diligence process encapsulates the most significant factors to assess the risk of fraudulent behavior prior to investing in a hedge fund, and also to analyze how the due diligence should be performed if a hedge fund lack a long track-record. Methodology: A qualitative multi-method approach was used. LÄS MER

 4. 4. Ombyggnation av kallvind i flerbostadshus : Undersökning gällande ombyggnation av en lägenhet till etagelägenhet på Agnegatan 2B, Västerås

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Frida Karlsson; Amanda Norberg; [2018]
  Nyckelord :Etagelägenhet; Inredning; Ombyggnad; Vindsombyggnad; Vindsutrymme; Vindsvåning; Vindsändring; Ändring;

  Sammanfattning : Different options are analyzed for a tenant-owner living in a top-floor apartment in a multi-family house to furnish the attic into a maisonette (giving a two-storied apartement), to achieve more housing space. This degree project aims to demonstrate what technical and general conditions that are required while furnishing an attic into a maisonette apartment, in a building from the 1950s. LÄS MER

 5. 5. Blockchain & revision : Hur teknologin bakom Bitcoin kan påverka revisionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Stefan Igerud; Robin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Revision; Blockchain; Blockkedja; Redovisning; Distribuerad liggare; Revisor;

  Sammanfattning : Blockchaintekniken är omskriven och beryktat inom många olika branscher. Mycket av det som skrivs både vetenskapligt och inom övrig media har dock en spekulativ prägel och det saknas i stor utsträckning empiriska kunskaper om teknikens egenskaper i allmänhet och inom revisionsbranschen i synnerhet. LÄS MER