Sökning: "Stefan Barath"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stefan Barath.

 1. 1. Problemlösningsuppgifter i två läroböcker i matematik för årskurs 4 : - med fokus på matematiska utvecklingsmöjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Stefan Barath; Pettersson Rasmus; [2018]
  Nyckelord :Grundskola; lärare; läroboksanalys; matematik; problemlösning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga vilka typer av problemlösningsuppgifter som förekommer i Matte Direkt Borgen 4A och Prima Formula 4. Vidare ämnar studien undersöka vilka möjligheter problemlösningsuppgifterna skapar för att utveckla de olika faserna i problemlösningsprocessen. LÄS MER

 2. 2. printf(“Hello Mathematics!”) : - en kvalitativ studie om de matematiska förmågorna och programmering inom matematikundervisning på mellanstadiet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rasmus Pettersson; Stefan Barath; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra lärares tankar om programmering och de matematiska förmågorna, samt exemplifiera hur dessa förmågor kommer till uttryck vid arbete med programmering som matematiskt innehåll.   För att frambringa data till studien har intervjuer och observationer vidtagits. LÄS MER