Sökning: "Stefan Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Stefan Bengtsson.

 1. 1. Den politiske kommentatorn - Vän eller fiende?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecca Bengtsson; Stefan Johansson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Objektivitet; gestaltningsteori; politiska kommentatorer; demokrati; värderande ord; Objectivity; framing theory; political commentators; democracy; valuating words;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose is to examine how four Swedish political commentators lives upto the ideal of objectivity.Method: Quantitative content analysisProcedure: Coded all articles produced in printed press during 2017 by political commentatorsEwa Stenberg (Dagens Nyheter), Göran Eriksson (Svenska Dagbladet), Lena Mellin(Aftonbladet) and K-G Bergström (Expressen). LÄS MER

 2. 2. Major motorsport events are under siege. How major motorsport events can become viable in the long-term by implementing Shared Value throughout the stakeholder sphere.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kasper Bengtsson; Stefan Markovski; [2017-07-26]
  Nyckelord :Shared Value; CSV; Collective Impact; Stakeholder Engagement; Sustainable Value Creation; Social and Environmental Value Creation; Trade-Off Minimisation; Major Motorsport Events; Formula One; Formula E; Glocalisation; Legitimacy; Relational Rents; Cooperative Advantage;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. ”I Göteborg springs det inte i rulltrapporna” : En studie om hur besökare upplever Göteborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Bengtsson; Sanne Maria Wik; [2017]
  Nyckelord :Destinations; tourism; image; destination development; word of mouth; marketing; Gothenburg; Destinationer; turism; image; destinationsutveckling; word of mouth; marknadsföring; Göteborg;

  Sammanfattning : In today’s modern society people tend to travel more due to the globalization and the fact that people are spending more money. As a result of the increasing competition within the field of tourism it has become even more important for destinations to create a clear profile and a target group when marketing destinations; it is extremely essential to have a positive image, which is genuine and perceived by visitors. LÄS MER

 4. 4. Bayesisk filtrering i syfte att motverka spam : En studie om bayesisk filtrering i olika programvaror

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Andreas Bengtsson; Johan Kindstrand; Stefan Persson; [2013]
  Nyckelord :Spam; Ham; Skräppost; E-post; MailEssentials; SpamAssasin; Bayesisk filtrering;

  Sammanfattning : Ett konstant problem med e-post är mängden skräppost som skickas dagligen och bidrar till en osäkerhet bland hemanvändare samt medför stora kostnader för företag. Att kunna skydda sig och filtrera bort skräppost är av stor vikt. Vad är egentligen skräppost?Programvaror mot skräppost använder flera metoder för att lösa problemet. LÄS MER

 5. 5. Från konflikt till samverkan i arbetskedjan under byggproduktionsskedet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Björn Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering; kommunikation; byggprocessen; samverkan; byggproduktionsskedet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Författare: Björn Bengtsson Handledare: Radhlinah Aulin, Byggproduktion LTH Examinator: Stefan Olander, Byggproduktion LTH Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur aktörer i arbetskedjan hanterar konflikter mellan varandra i byggproduktionsskedet. Syftet är även att identifiera de mest förekommande faktorerna som ger upphov till konflikter mellan de olika aktörsgrupperna och föreslå åtgärder för att minska att konflikter uppstår mellan aktörerna under produktionsskedet. LÄS MER