Sökning: "Stefan Elings"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stefan Elings.

 1. 1. Strukturerad intraoperativ kommunikation och dess betydelse för patientsäkerheten

  Magister-uppsats,

  Författare :Christoffer Samuelsson; Stefan Elings; [2020-08-06]
  Nyckelord :kommunikation; operationssal; patientsäkerhet; team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 100 000 människor drabbas årligen I Sverige av olika vårdrelaterade skador. En stor del av dessa skador sker i samband med kirurgi. De vårdskador som sker på operationssalen kan många gånger härledas till brister i kommunikation inom operationsteamet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med suicidnära personer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Silfverswärd; Stefan Elings; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterskors attityd; Sjuksköterskors erfarenhet; Självmordstankar; Suicid; Suicidalt beteende; Suicidförsök;

  Sammanfattning : .... LÄS MER