Sökning: "Stefan Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Stefan Gustafsson.

 1. 1. UPPLEVELSEN SÄTTER SIG I KROPPEN En kvalitativ studie om naturbaserad rehabilitering för personer med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Stefan Gustafsson; Angelica Rivera Johnsson; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Naturbaserad rehabilitering; Stressrelaterad ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är i stor utsträckning genom görandet som människor utvecklas och detta kan ses som en livslång förändringsprocess. Det höga tempot i dagens samhälle kan ha konsekvenser i form av stress och ohälsa och utifrån ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv kan det också ha allvarliga konsekvenser för en persons känsla av mening och sammanhang. LÄS MER

 2. 2. KL-trä eller lättbalkar : Egenskaper vid påbyggnad av två våningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Stefan Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Projekteringsledning med stöd av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Caroline Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :BIM; Building Information Management; Informationshantering; Kravställning; Projektering; Projekteringsledning; VDC; Megaprojekt; Effektivisering; Nytta; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Design management with the support by BIM Author: Caroline Gustafsson, Master of Science in Civil Engineering, Faculty of Engineering, Lund University Supervisor: Stefan Olander, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University Examiner: Radhlinah Aulin, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University Purpose: The purpose is to examine/review the benefits of BIM and how they can be achieved in/during the design phase through digitalization in the construction industry. Furthermore, it is investigated how the design management and BIM coordination differ between the selected fall projects. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av sjuksköterskans kommunikationen vid omvårdnad av patienter med cancer : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lisa Gustafsson; Stefan Lernholt; [2018]
  Nyckelord :cancer; communication; nurse; nursing; oncology.; Cancer; kommunikation; omvårdnad; onkologi; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många individer och kan ha dödlig utgång. I sjuksköterskans profession är det i vårdsammanhang sannolikt att kontakt sker med patienter som diagnostiserats med cancer. Denna litteraturöversikt är gjord för att belysa synen på kommunikation med patienter diagnostiserade med cancer. LÄS MER

 5. 5. FOND VS HEDGEFOND, ÄR DET VÄRT ATT UTSÄTTA SIG FÖR DEN SYSTEMATISKA RISKEN?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :John Gustafsson; Stefan Iu; [2017-09-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the first decade of the millennium there have been some financial uncertainty due to financial crises that have affected our economy. The effect on mutual funds were a dramatic decreases since they are unable to protect themselves from the systematic risk. LÄS MER