Sökning: "Stefan Holmlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stefan Holmlund.

 1. 1. "Kyla på huvudet lindrar i alla fall akuta symtom" Ishockeyspelares upplevelse av upprepade hjärnskakningar : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Lindgren; Stefan Holmlund; [2021]
  Nyckelord :Hjärnskakning; Ishockey; Kylhjälm; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakningar har under 2000-talet utvecklats till ett allt större problem inom ishockeyn. Under säsongerna 2012 - 2015 drabbades 105 spelare i Svenska hockeyligan (SHL) av en hjärnskakning. Tillsammans med knä- och axelskador är hjärnskakning den vanligaste skadan inom ishockeyn. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets roll i chefskapet : En fallstudie där uppfattningen av ledarskapet mellan chefer och medarbetare studeras i ett svenskt företag.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :John Karlsson; Stefan Holmlund; [2009]
  Nyckelord :Ledarskap; skandinaviskt ledarskap; ledarskapsbeteende;

  Sammanfattning : Ledarskapsrollen utvecklas och effektiviseras ständigt, vilket ofta leder till störreansvarsområden för ledaren. När en chef eller ledare får fler uppgifter som ska lösas och bearbetas finns det en risk att vissa grundläggande uppgifter inte får samma fokus, till exempel ledarskapet och relationen mellan chef och dennes medarbetare. LÄS MER

 3. 3. Roll the Dice : En fallstudie om hur anställda upplever sin arbetssituation på Casino Cosmopol

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :John Karlsson; Stefan Holmlund; [2008]
  Nyckelord :arbetsmotivation; ledarskap; Motivationsfaktorer; Behovsteorier;

  Sammanfattning : SammanfattningKasinoverksamhet har nu funnits i Sverige i snart åtta år och är en bransch där många av deanställda arbetar obekväma arbetstider. Vi fann det då intressant att utifrån detta studera hurde anställda upplever sin arbetssituation och framförallt se om de är motiverade och trivs. LÄS MER