Sökning: "Stefan Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Stefan Johansson.

 1. 1. Integrated Project Delivery

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anton Niemi; Stefan Johansson; [2019]
  Nyckelord :IPD;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den politiske kommentatorn - Vän eller fiende?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecca Bengtsson; Stefan Johansson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Objektivitet; gestaltningsteori; politiska kommentatorer; demokrati; värderande ord; Objectivity; framing theory; political commentators; democracy; valuating words;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose is to examine how four Swedish political commentators lives upto the ideal of objectivity.Method: Quantitative content analysisProcedure: Coded all articles produced in printed press during 2017 by political commentatorsEwa Stenberg (Dagens Nyheter), Göran Eriksson (Svenska Dagbladet), Lena Mellin(Aftonbladet) and K-G Bergström (Expressen). LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar lärare med formativ bedömning inom Idrott och hälsa? : En studie om formativ bedömning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; Stefan Viklund; [2018]
  Nyckelord :Orientering; lärandeprocesser; feedback och nyckelstrategier.;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att det finns en utmaning med att arbeta med formativ bedömning inom skolämnet Idrott och hälsa. Syftet med studien är att undersöka hur Idrott och hälsa-lärare i grundskolan arbetar med formativ bedömning i sin undervisning utifrån Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning. LÄS MER

 4. 4. Konsekvensbedömning avseende dataskydd : Riskanalys möter rättighetskrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stefan Johansson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; DPIA; risk; dataskyddsförordningen; konsekvensbedömning; dataskydd; risk; rättslig kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : The protection of personal data is a question of high priority within the EU. The General Data Protection Regulation (GDPR), which replaces the Directive 94/46/EC on data protection and shall be uniformly applied in the whole union from the 25th of May 2018, is a sign of this. LÄS MER

 5. 5. Den potentiella idrottsföreningen : En kvalitativ studie med inriktning mot ANDTS och ungdomsidrott

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Stefan Johansson; Lisa Malmström; [2018]
  Nyckelord :ANDTS; risk- och skyddsfaktorer; ungdomar; idrottsföreningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka ANDTS kopplat till ungdomsidrott. Dels undersöka upplevelsen hos ungdomsansvariga personer men även huruvida idrottsföreningen bör uppfattas som en risk- eller skyddsfaktor. LÄS MER