Sökning: "Stefan Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Stefan Karlsson.

 1. 1. Fikastunder, fotbollsunder och politiska beslutsgrunder : En kvantitativ innehållsanalys av Stefan Löfvens och Annie Lööfs Instagramanvändning inför valet 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecca Cajander; Ida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Instagram; politisk kommunikation; gränsdragningsstrategier; Erving Goffman; Stefan Löfven; Annie Lööf; valrörelse 2018;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur två svenska partiledare, Stefan Löfven och Annie Lööf, använder sig av det sociala mediet Instagram under en sexmånadersperiod före riksdagsvalet 2018. Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöktes uttrycken för hur Löfven och Lööf hanterade den allt mer diffusa gränsdragningen mellan privatliv och politik. LÄS MER

 2. 2. Tidsplanering inom Installationsområdet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Stefan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Tidsplanering inom Installationsområdet Författare: Stefan Karlsson Handledare: Stefan Olander, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Björn Berggren, Licentiate in Engineering, Skanska Sverige AB Frågeställningar: • Hur arbetar projekt i dagsläget med tidsplanering under tidiga skeden av anbud och projektering när alla förutsättningar inte är kända? • Vilka är de vanligaste problemen vid tidsplanering inom installationsområdet och varför uppstår dem? • Vilka verktyg och åtgärder skulle kunna underlätta planeringsarbetet för företagets planerings- och installationsspecialister? Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur tidsplaneringen inom installationsområdet på ett entreprenadföretag sker, vilka vanliga problem som brukar uppstå vid tidsplanering av installationer och varför de uppstår samt att identifiera vilka verktyg och åtgärder som skulle underlätta planeringsarbetet inom installationer för ett entreprenadföretags planerings- och installationsspecialister. Metod: För genomförandet av studien har en fallstudie tillämpats. LÄS MER

 3. 3. A Norm Creative Perspective : Understanding users through norm creative theories

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Stefan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Human-computer interaction; Interaction-design; User experience design; User research; Norm criticality; Norm creative methods; Social norm;

  Sammanfattning : There is a saying that we should not attempt to fix what is not broken, but we cannot afford to stick tothat mindset if we want to be able to design products and services that matter to the user. We shouldbroaden our views, explore new things and see what we can learn from them and use that knowledge toexpand on our existing methods. LÄS MER

 4. 4. Omvärldsanalys : En undersökning i hur tjänsteföretag gör sin omvärldsanalys och hur resultatet används i deras strategi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Stefan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Omvärldsanalys; Omvärldsbevakning; Företagsstrategi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur tjänsteföretag inom energibranschen gör sitt omvärldsanalysarbete för att ha vetskap om sin omgivning och skapa strategier av det som kommer från analyserna. I undersökningen ingår fyra företag som säljer tjänster. LÄS MER

 5. 5. Ombyggnation av kallvind i flerbostadshus : Undersökning gällande ombyggnation av en lägenhet till etagelägenhet på Agnegatan 2B, Västerås

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Frida Karlsson; Amanda Norberg; [2018]
  Nyckelord :Etagelägenhet; Inredning; Ombyggnad; Vindsombyggnad; Vindsutrymme; Vindsvåning; Vindsändring; Ändring;

  Sammanfattning : Different options are analyzed for a tenant-owner living in a top-floor apartment in a multi-family house to furnish the attic into a maisonette (giving a two-storied apartement), to achieve more housing space. This degree project aims to demonstrate what technical and general conditions that are required while furnishing an attic into a maisonette apartment, in a building from the 1950s. LÄS MER