Sökning: "Stefan Kjellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Kjellberg.

  1. 1. Geografiskt avstånd & venture capital

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Staffan Andersson; Stefan Kjellberg; Johan Persson; [2003]
    Nyckelord :venture capital; nätverk; regional utveckling; geografiskt avstånd; skåne; riskkapital; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Venture capital koncentreras till stockholmsregionen, vilket kan leda till problem för skånska företag i deras sökande av denna typen av kapital. Vi tror att de nätverk som företagen förfogar över kan vara avgörande för deras framgång i sökandet. LÄS MER