Sökning: "Stefan Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Stefan Lindqvist.

 1. 1. The enemy as a system, LuFTMAKT för den operativa nivån : en teori prövande undersökning av John Wardens luftmaktsteori på de operativa framgångarna i Operation Desert Storm och Operation Unified Protector

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Warden; the enemy as a system; operativ nivå; Libyenkonflikten; Första Gulfkriget;

  Sammanfattning : Strategic bombing was introduced as an idea in the early 20th century and became debated in its first use during the first world war. John Warden, a modern proponent for strategic bombing, puts forth the idea that the introduction of precision-guided-munitions allows for strategic bombing to be a viable and more importantly the optimal use for airpower in armed conflicts today. LÄS MER

 2. 2. Agonism or Deliberation? : A Critical Study on the Democratic Theories of Chantal Mouffe and Rainer Forst

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stefan Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Legitimacy; Democracy; Chantal Mouffe; Rainer Forst;

  Sammanfattning : Taking as motivation Chantal Mouffe’s critique of Habermasian deliberative democracy, this thesis sets out to evaluate her conception of democracy — agonistic pluralism — in relation the deliberative approach of Rainer Forst. The evaluation was performed with the aid of a specific conceptualization of legitimacy as to its function, source, and connection to democracy. LÄS MER

 3. 3. Press Freedom and the Protection of Whistleblowers : A Qualitative Study of Their Relationship

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stefan Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :Whistleblowing; press freedom; legislation;

  Sammanfattning : This paper examines the potential causal link between press freedom and the quality of whistleblower-protection, namely the quality of the legislation designed to protect whistleblowers, and it does this with an intensive case study of Botswana and South Africa. In order to isolate the causal chain the paper controls for democracy, economic development, dependence on aid, Internet access, natural resources and state transparency. LÄS MER

 4. 4. Modern medborgarservice - en studie av Göteborgs Stads arbetet med sociala medier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Nordfält; Stefan Lindqvist; [2011-03-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Provokation som retoriskt medel

  L2-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Björn Fredberg; [2009]
  Nyckelord :provokation; provocation; provokativ; provocative; konstruktiv; constructive; retorik; rhetoric; rhetorics; konstruktiv retorik; constructive rhetoric; ethos; etik; ethics; logos; pathos; morals; docere; delectare; movere; arthur schopenhauer; Arthur Schopenhauer; Schopenhauer; Sigrell; Anders Sigrell; sigrell; anders sigrell; Björn Fredberg; björn fredberg; björn; fredberg; Janne Josefsson; Jan Josefsson; janne josefsson; jan josefsson; SVT Debatt; svt debatt; debatt; Bo Renberg; bo renberg; José Luis Ramírez; josé luis ramírez; jose luis ramirez; Olof Palme; olof palme; Jens E Kjeldsen; jens e kjeldsen; Kurt Johannesson; kurt johannesson; Bertil Häggman; bertil häggman; Lennart Hellspong; lennart hellspong; Sonja K Foss; sonja k foss; Kenneth Burke; kenneth burke; Aristoteles; aristoteles; Afthonius; afthonius; aftonius; Gunnar Bergström; gunnar bergström; Kristian Gerner; kristian gerner; Staffan Hildebrand; staffan hildebrand; Jan Lundvik; jan lundvik; Stefan Lindgren; stefan lindgren; Kajsa Ekis Ekman; kajsa ekis ekman; Bo Lindqvist; bo lindqvist; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Retorik handlar varken om övertygande eller om samförstånd. Syftet med den här uppsatsen är att påtala den brist som finns i den vanligaste definitionen av retorik. Att målet med all retorik endast handlar om olika sätt att övertyga eller uppnå samförstånd rimmar illa med hur vi faktiskt använder språket. LÄS MER