Sökning: "Stefan Liu"

Visar resultat 11 - 15 av 84 uppsatser innehållade orden Stefan Liu.

 1. 11. Mysak Konstruktion av ett mät- och stimulikort för mobiltelefoner

  M1-uppsats, Linköpings universitet/DatorteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rolf Wikström; [2015]
  Nyckelord :Mobiltelefon; mätpunktsväljare; testinterface;

  Sammanfattning : Vid högvolymsproduktion av konsumentelektronik är testtid, mätnogrannhet och fabriksgolvsutrymme synonymt med kostnader. Detta har gjort att man på sektionen Test Engineering vid Ericsson Mobile Communications fabrik i Linköping tagit fram ett testkoncept, kallat Pelle-konceptet, där datorkraft och mätutrustning flyttas in i små utrymmessnåla testfixturer anpassade för både robotiserade produktionslinor och manuella. LÄS MER

 2. 12. Använda befintligt presentationsverktyg eller utveckla nytt? : En studie ur ett funktionalitetsperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Stefan Johansson; Emil Malm; [2014]
  Nyckelord :Utbildningsportal; presentationsverktyg; Google Web Toolkit; gwt; Amazon S3; Google Presentation; Prezi; PowToon; Empressr; Projeqt; video; bild; ljud; integration med befintlig hemsida;

  Sammanfattning : Inspectera AB är ett företag som erbjuder tjänster i flera olika områden. Ett av dessa områden är utbildning som ges på webben. De erbjuder i nuläget webbutbildningar gjorda i Flash men söker andra alternativ där de kan redigera utbildningar samt integrera webbutbildningarna i deras webbtjänst Inspectera Online. LÄS MER

 3. 13. The Process : a study of an advertising agencys creative work procedure

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Lisa Frulla; Stefan Söber; [2014]
  Nyckelord :kreativitet; reklam; kommunikation; kreativ processmodell; Michael D. Mumford; reklambyrå kommunikationsbyrå;

  Sammanfattning : Kreativitet och kreativa processmodeller kan ses som verktyg som i marknadskommunikationsbranschen kan användas för att ta fram marknadskommunikation som tilltalar och når den tänkta målgruppen och som gör att det önskade kommunikationsresultatet uppnås. En kommunikationsbyrås uppdrag är att ta fram kreativa kommunikationslösningar för en kunds räkning. LÄS MER

 4. 14. Festival - mer än bara musik : En studie kring vad ideella festivaler får för betydelse i dess kommuner och hur bilden av festivaler har utvecklats i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Arnér; Joakim Karlsson; [2014]
  Nyckelord :festival; hultsfred; kandidat; rejmyre; Uppsats;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har vi undersökt hur ideella arrangemang av svenska festivaler går till. Vi har valt ut Hultsfredsfestivalen i Hultsfredskommun och Skogsröjet i Finspångskommun för att kunna analysera debatten kring festivaler i det lokala och nationella medianätverken samt även hur samarbetet mellan kommun och festival har utvecklats. LÄS MER

 5. 15. Modellering och energieffektivisering av befintligt markvärmesystem : Med fokus på väderlekens påverkan på ett markvärmesystems energibehov och potentiella styrmetoder för markvärme

  Master-uppsats, Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Simon Nyberg; Stefan Blomqvist; [2014]
  Nyckelord :Markvärme; Energieffektivisering; Snösmältningssystem; Modellering; Simulering; Energisystem;

  Sammanfattning : Syftet med markvärme i stadsmiljöer är ofta att hålla gator, torg och andra relevanta markytor snö- och halkfria, till nyttan av att kunna undvika snöröjning. Markvärme är dock en dyr affär och problematisk för miljön. LÄS MER