Sökning: "Stefan Liu"

Visar resultat 16 - 20 av 84 uppsatser innehållade orden Stefan Liu.

 1. 16. IMU-based enhancement of GPS attitude determination

  Master-uppsats, Linköpings universitet/ReglerteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Stefan Thorstenson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : GPS carrier-phase measurements from two GPS antennas can be used to calculate the heading of the baseline that can be drawn between the two antennas. An integer ambiguity problem has to be solved, and the system is called GPS attitude determination (GPSAD). LÄS MER

 2. 17. Teckensnitt : Hur svenska bokstavsformgivare har influerats av historiska snitt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Maria Broberg; [2012]
  Nyckelord :Teckensnitt; Typsnitt; Bokstavsformgivare; Bokstavsformgivning; Klassificeringssystem; Akke Kumlien; Karl-Erik Forsberg; Peter Bruhn; Stefan Hattenbach; Göran Söderström;

  Sammanfattning : Syftet är att ge en introduktion till viktiga termer och uttryck inom bokstavsformgivningen samt att undersöka på vilket sätt den historiska bokstavsformgivningen influerat bokstavsformgivare som varit verksamma i Sverige under 1900–talet och fram till idag.Utöver syftet har två frågeställningar ställts upp;Vilka termer och uttryck är av stor vikt inom bokstavsformgivningen?På vilket sätt har den historiska bokstavsformgivningen influerat bokstavsformgivare som varit verksamma i Sverige under 1900–talet och fram till idag?För att söka svar på syftet och frågeställningarna görs en litteraturbaserad studie. LÄS MER

 3. 18. Kommunikation : En kvalitativ studie av hur det verbala samtalet under en livsmedelskontroll uppfattades av livsmedelsföretagare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälle; Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälle

  Författare :Magdalena Hallberg; Stefan Larsson; [2011]
  Nyckelord :Communication; Food inspector; Food business manager; Kommunikation; Livsmedelsinspektör; Livsmedelsföretagare;

  Sammanfattning : Då matförgiftningarna runt om i världen stadigt ökar, har livsmedelsinspektörernas roll att kontrollera hur livsmedelsföretagen uppfyller livsmedelslagstiftningen blivit allt viktigare. År 2006 ändrades den svenska livsmedelslagstiftningen till att bli mer överensstämmande med EU:s livsmedelslagstiftning. LÄS MER

 4. 19. Belönande Projekt eller Projektbelöningar? : En studie om projektovana medarbetares motivation i projekt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Stefan Nilsson; Mattias Lind; [2011]
  Nyckelord :Motivation; Projects; Low project familiarity; Change; Change Management; Motivation; Projekt; Projektovana; Förändring; Change-management;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vad skulle du säga om din chef en dag sa till dig att du skulle vara med i ett projekt? Skulle du tycka att det var roligt och se det som något positivt? Eller skulle du tvärtom inte alls vara intresserad av att var med? Projekt har under de senaste 20 åren varit en organisationsform som ökat i popularitet. Ett brett spektrum av företag använder projekt för att åstadkomma förändringar i sin organisation. LÄS MER

 5. 20. Simulation of Temperature Distribution in IR Camera Chip

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Stefan Salomonsson; [2011]
  Nyckelord :Thermal modeling; Thermal imaging; Bolometer detector; Finite Element Method; COMSOL Multiphysics;

  Sammanfattning : The thesis investigates the temperature distribution in the chip of an infrared camera caused by its read out integrated circuit. The heat from the read out circuits can cause distortions to the thermal image. LÄS MER