Sökning: "Stefan Liu"

Visar resultat 21 - 25 av 84 uppsatser innehållade orden Stefan Liu.

 1. 21. Kritiska inre faktorer vid ägarskiften i småföretag : Att adoptera en baby

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Stefan Erikson; Nikolina Bukvic; [2011]
  Nyckelord :Ägarskifte; Småföretag; Ledarskap; Styrning; Kunskapsöverföring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De kommande åren går många människor födda på 1940-talet i pension. I och med detta står många småföretag inför ett ägarskifte det kommande decenniet. Ett eget företag kan vara som att ta hand om en baby – det krävs engagemang, omsorg och omtanke för att babyn ska växa och må bra. LÄS MER

 2. 22. Utvärdering av Riksbankens krisarbete : Teori kontra praktik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Goran Katinic; Dennis Petersson; [2011]
  Nyckelord :Riksbanken; Krisarbete; Finanskris; Reporänta; IS-PC-MR; Ränteregel; Lender of last resort; Penningpolitik;

  Sammanfattning : När den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers ansökte om konkurs den 15 september 2008 ökade oron på den globala finansiella marknaden. Detta ledde till svårigheter för finansiella aktörer i Sverige att finansiera sin verksamhet eftersom det blev dyrare att ta upp lån internationellt samtidigt som misstänksamheten gentemot andra aktörer pressade upp riskpremierna. LÄS MER

 3. 23. Avancerad webbaserad visualisering för Business Intelligence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Stefan Olausson; [2011]
  Nyckelord :business intelligence flash BI VBI;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort för Kårhuset Trappan AB genom att använda ramverket Geovisual Analytics Visualization (GAV), som är utvecklat av National Center Visual Analytics (NCVA). Examensarbetet producerade en applikation för att följa företagets inköp och försäljning av artiklar. LÄS MER

 4. 24. Innovative Milk Foamer : Product Development

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Stefan Axelsson; [2010]
  Nyckelord :innovative; milk; foamer; milk frother; milk foamer; capuccino; cafe latte; product development; stefan axelsson; electrolux;

  Sammanfattning : This report presents the primary development process of an innovative milk foamer. The project is structured as the primary development process that is used at Electrolux Floor Care and Small Appliances AB, Global Primary Development and Innovation department in Stockholm, Sweden. LÄS MER

 5. 25. Frame Allocation and Scheduling for Relay Networks in the LTE Advanced Standard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Stefan Roth; [2010]
  Nyckelord :Relay; Resource Allocation; Scheduling; Weighted Proportional Fairness; LTE Advanced;

  Sammanfattning : The use of relays is seen as a promising way to extend cell coverage and increase rates in LTE Advanced networks. Instead of increasing the number of base stations (BS), relays with lower cost could provide similar gains. LÄS MER