Sökning: "Stefan Liu"

Visar resultat 6 - 10 av 85 uppsatser innehållade orden Stefan Liu.

 1. 6. Framtida energilösning för tillvaratagande av överskottsvärme med värmepump : Ett examensarbete utfört på Händelöverket, E.ON

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Stefan Elez; [2017]
  Nyckelord :Värmepump; energilösning; Händelö; Kraftvärme; Kraftvärmeverk; Absorptionsvärmepump; Biopanna; Energilösning; EON;

  Sammanfattning : E.ON har satt som mål att leverera 100% förnybar och återvunnen energi år 2025. På E.ON:s kraftvärmeverk Händelö i Norrköping måste då den koldrivna Panna 12, men även den biodrivna Panna 11 ersättas med en ny typ av förnybar och återvunnen lösning som ska producera värme. LÄS MER

 2. 7. FPGA Design Tools - : the Challenges of Reporting Performance Data

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Stefan Persson; [2016]
  Nyckelord :FPGA Design; Meta Science;

  Sammanfattning : Since its introduction in the 1980s, field-programmable gate arrays have seen a growing use over the years. Nowadays FPGAs are found in everything from planetary rovers and base transceiver stations to bitcoin miners. LÄS MER

 3. 8. Termistor för väderforskning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Eric Öberg; Stefan Stapar; [2016]
  Nyckelord :Termistor;

  Sammanfattning : Genom att fästa elektronik i en heliumballong som stiger och kommunicerar med en mottagare på marknivå är det möjligt att utföra mätningar högre upp i höjd på temperatur, luftfuktighet och vindar. På detta sätt kan det förutses väderprognoser som kan användas i flygbranschen eller vid känsliga världsdelar för att varna inför miljökatastrofer. LÄS MER

 4. 9. Nationella provets inflytande i gymnasieskolan : – Hur uppfattar lärare att kursen Matematik 1a påverkas av det nationella provet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Stefan Svensson; [2016]
  Nyckelord :nationellt prov; Matematik 1a; Gy11; kunskapskrav; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare uppfattar att kursen Matematik 1a påverkas av det obligatoriska nationella provet. Kursen har reviderats under senaste gymnasiereformen, men det nationella provet ser likadant ut som tidigare. LÄS MER

 5. 10. Using Rigid Landmarks to Infer Inter-Temporal Spatial Relations in Spatio-Temporal Reasoning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Stefan Bränd; [2015]
  Nyckelord :spatio-temporal reasoning; inter-temporal relations; landmark regions;

  Sammanfattning : Spatio-temporal reasoning is the area of automated reasoning about space and time and is important in the field of robotics. It is desirable for an autonomous robot to have the ability to reason about both time and space. LÄS MER