Sökning: "Stefan Ljungstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Ljungstedt.

  1. 1. Distribution av programvara i en stor organisation : fallstudie från landstinget i Östergötland

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

    Författare :Stefan Ljungstedt; [2002]
    Nyckelord :Datanät; System management server SMS ; Web software distribution WSD ; Distribuerade system;

    Sammanfattning : .... LÄS MER