Sökning: "Stefan Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Stefan Lund.

 1. 1. “With great freedom comes great responsibility” - A Qualitative Study of Managers’ and Their Respective Employees’ Experiences of Mandatory Remote Work and Relationships in this Work Setting

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Siri McGarvey; Anna Rebeka Dinnyés; [2021]
  Nyckelord :Mandatory Work for Home MWFH ; Remote Work; E-leadership; Reflexive leadership; Remote Communication; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: “With Great Freedom Comes Great Responsibility” - A Qualitative Study of Managers’ and Their Respective Employees’ Experiences of Mandatory Remote Work and Relationships in this Work Setting Authors: Anna Rebeka Dinnyes & Siri McGarvey Supervisor: Monika Müller, Lund University, Sweden Examiner: Stefan Sveningsson, Lund University, Sweden Course: BUSN49, Degree Project in Master’s Program Managing People, Knowledge and Change, Business Administration, 15 ECTS Submission Date: May 21th, 2021 Purpose: The purpose of our master’s thesis is to fill our identified research gaps about remote work to some extent. We aim to research individuals’ experiences of mandatory remote work and relationships in this work setting. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en mobilapplikation som stimulerar fysisk aktivitet bland människor med autismspektrumtillstånd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Stefan Bjelica; [2021]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; behovskartläggning; användarcentrerad design; fysisk aktivitet; mobilapplikation; exergaming; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lunds kommun utforskar möjligheter för ett digitaliserat samhälle och därför bestod detta arbete av en behovskartläggning inom kommunens LSS-verksamhet unIkT. Kartläggningen involverade personer med autismspektrumtillstånd där deras väsentliga behov som saknade stöd, skulle tillfredsställas med hjälp av en digital lösning. LÄS MER

 3. 3. Fallgropar i samverkansprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Hardy Nordling Israelsson; Felix Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; upphandling; upphandlingsstrategi; gemensamma mål; gemensam organisation; gemensam ekonomi; öppenhet; tillit; förtroende.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Fallgropar i samverkansprojekt Författare: Felix Forsberg & Hardy Nordling Handledare: Stefan Olander, Institutionen för Byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. Mikael Thulin, Produktionschef NCC Infrastructure, Helsingborg Examinator: Sven Agardh, Institutionen för teknik och samhälle, AvdelningProblemformuleringar: Vilka fallgropar kan lokaliseras för samverkansprojekt? Hur påverkar vald upphandlingsstrategi ett samverkansprojekt? Syfte: Syftet med studien är att söka svar på hur samverkan används i branschen för att rikta fokus på vilka fallgropar som finns. LÄS MER

 4. 4. Servitization in Manufacturing Firms: Exploring Possible Relations Between the Product-Service Systems Offered by Highly Servitized Manufacturing Firms and the Market Environments in which they Operate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Max Parkosidis; Edvin Magneteg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Services; Product-Service Systems; Product-Service Continuum; Highly Servitized; Servitization Possibilities; Manufacturing Firm; Market Environment; Internet of Things; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title Servitization in Manufacturing Firms: Exploring Possible Relations Between the Product-Service Systems Offered by Highly Servitized Manufacturing Firms and the Market Environments in which they Operate Authors Edvin Magneteg Max Parkosidis Supervisors Ola Alexanderson, Faculty of Engineering (LTH), Lund University Stefan Calling, ASSA ABLOY Entrance Systems Background In recent years, an increasing number of manufacturing firms have started looking towards servitization as a way of developing their business - offering different forms of product-service systems rather than only selling products. There are numerous ways in which manufacturing firms can choose to offer services, and the extent to which different firms have chosen to servitize also varies, with some firms having taken significant steps towards becoming pure service providers. LÄS MER

 5. 5. Tidig kommunikation av beställarens krav och brukarens behov i byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Lisa Åhlin; Emmy Göransson; [2018]
  Nyckelord :krav; programskedet; brukarinvolvering; kommunikation och återkoppling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title: Early communication of the client's requirements and the end-user's needs in construction projects. Authors: Emmy Göransson & Lisa Åhlin, Lunds Technical University, Campus Helsingborg Supervisors: Henrik Garney & Mathilda Persson, SWECO Management in Malmö. LÄS MER