Sökning: "Stefan Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Stefan Olsson.

 1. 1. Krig och blod, eller okända lotsar? : Stormaktstidens Sverige hos Sabaton och Stefan Andersson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Moa Olsson; [2019]
  Nyckelord :History; music; lyrics; Clusteranalysis; Sabaton; Stefan Andersson;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze and compare lyrics that use and convey the Swedish empirethe Era of Great Power. Through an analytical and comparative study of Stefan Andersson's album Skeppsråttan and Sabaton's album Carolus Rex, the purpose is to elucidate how each artist / group presents the Era of Great Power. LÄS MER

 2. 2. Fysisk förtätning och främjandet av social hållbarhet och jämställdhet : En gestaltningsstudie i Sandviken, Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Jessica Libik Weki; Stefan Olsson; [2018]
  Nyckelord :urban densification; gender equality; social sustainability; Sandviken; urban design; Fysisk förtätning; jämställdhet; social hållbarhet; Sandviken; gestaltning;

  Sammanfattning : Fysisk förtätning är en strategi som i Sverige har fått ett stort genomslag. Städer har traditionellt i första hand vuxit utåt och tagit upp onödigt mycket mark och resurser i processen. I nutid har fysisk förtätning i stora drag blivit synonymt med den hållbara utvecklingen men har samtidigt stött på mycket kritik. LÄS MER

 3. 3. Stenmarks fåglar och människor: en analys av sex verk av Jan Stenmark genom retoriska glasögon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Amalia Ådnanes; [2018]
  Nyckelord :Visuell retorik; semiotik; humor; Jan Stenmark; bildanalys; ironi.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats studerar sex handplockade bilder, enligt vissa kriterier, skapade av Jan Stenmark. Syftet med studien är att kartlägga hur bild och text skapar humor, och till undersökningen anpassas två analysmetoder, Jens Kjeldsens retoriska bildanalys och Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms kritiska retorikanalys. LÄS MER

 4. 4. Bristfälliga grundkartor och fastighetsutredningar : En studie om hur stort problemet är och följderna av dem

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Stefan Johannesson; Katarina Olsson; [2017]
  Nyckelord :Grundkarta; fastighetsutredning; bostadsexploatör; projektledare; primärkarta; fastighetskarta;

  Sammanfattning : Enligt PBL 5 kap 8 § ska det finnas en eller flera lämpliga grundkartor vid arbete med att ta fram en detaljplan om det inte bedöms vara onödigt för arbetet i fråga. Idén för denna studie togs fram när det, under ett möte i början av året, lades märke till att grundkartorna som upprättas är allt för dåliga och att de inte är lämpliga som underlag för detaljplaner, vägplaner och järnvägsplaner. LÄS MER

 5. 5. Kan mäns våld mot kvinnor behandlas med Kognitiv Beteendeterapi? : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Stefan Olsson; [2016]
  Nyckelord :Domestic Violence; Cognitive Behavioral Therapy; Motivation; Feminism; Hegemony;

  Sammanfattning : Background: The World Health Organization report shows that about 30% of all women who have been in a relationship have experienced physical or sexual violence in intimate relationships. 38% of all murders of women is made of a close partner. LÄS MER