Sökning: "Stefan Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Stefan Persson.

 1. 1. Sverige & Nato : En studie av svenska Nato-samarbeten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ingrid Nordin; [2019]
  Nyckelord :Nato; Partnership for Peace; Euroatlantic Partnership Council; Host Nation Support; constructivism; hard power; soft power; Nato; Partnerskap för fred; Euroatlantiska partnerskapsrådet; värdlandsstöd; Carl Bildt; Göran Persson; Stefan Löfven; konstruktivism; hård makt; mjuk makt;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine what problems, causes and solutions three Swedish governments identified concerning three decisions of cooperation with NATO, and to understand these decisions with constructivism and hard and soft power as theoretical perspectives. The first was the decision to join Partnership for Peace in 1994. LÄS MER

 2. 2. Tidig kommunikation av beställarens krav och brukarens behov i byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Lisa Åhlin; Emmy Göransson; [2018]
  Nyckelord :krav; programskedet; brukarinvolvering; kommunikation och återkoppling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title: Early communication of the client's requirements and the end-user's needs in construction projects. Authors: Emmy Göransson & Lisa Åhlin, Lunds Technical University, Campus Helsingborg Supervisors: Henrik Garney & Mathilda Persson, SWECO Management in Malmö. LÄS MER

 3. 3. Lärplatta som ett medierande verktyg : En studie om barns tillgång till lärplatta i förskola och hem och hur lärplattan, med dess olika användningsområden, kan fungera som en artefakt med syfte att gynna barns lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Persson; Stefan Andersson; [2017]
  Nyckelord :Lärplatta; samspel; förskola; sociokulturell teori; lärande; utveckling;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på vilken tillgång barn har till lärplatta i förskolan och hemmet och undersöka vilka användningsområden lärplattan får där. Syftet är även att undersöka vilken betydelse barnens samspel med andra, vid användning av lärplattan, kan ha för deras lärande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer för kontrastmedelsreaktioner vid användningen av icke-joniska kontrastmedel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristian Björklund; Stefan Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Riskfaktorer för kontrastmedelsreaktioner vid användningen av icke-joniska kontrastmedel Bakgrund: Risken för att utveckla kontrastmedelsreaktioner är låg. Frekvensen av kontrastmedelsreaktioner är olika för kön, åldersgrupper, patienter med tidigare kontrastmedelsreaktion, astma/allergi och andra sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. FPGA Design Tools - : the Challenges of Reporting Performance Data

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Stefan Persson; [2016]
  Nyckelord :FPGA Design; Meta Science;

  Sammanfattning : Since its introduction in the 1980s, field-programmable gate arrays have seen a growing use over the years. Nowadays FPGAs are found in everything from planetary rovers and base transceiver stations to bitcoin miners. LÄS MER