Sökning: "Stefan Peter Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stefan Peter Andersson.

 1. 1. SOCIALA NÄTVERK – Värdeskapande och mekanismer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Bjerke; Christian Conradi; [2006]
  Nyckelord :Sociala nätverk; värdeskapande; mekanismer; begreppsapparat taxonomi ; beståndsdelar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att Bidra till forskningens taxonomi genom att utveckla begreppen kring fenomenet sociala nätverk och använda taxonomi på fallföretagen: Salongen och Nova100. Ansatsen gör skillnad på frågeställning och syfte och är i grunden deskriptiv; vi vill beskriva sociala nätverk och bidra till hur forskningen hanterar fenomenet. LÄS MER

 2. 2. Behandling av män som slår kvinnor : alternativ till fängelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Stefan Andersson; Peter Ericsson; [2003]
  Nyckelord :Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats valt att titta på några av de behandlingsmetoder som finns för männen som begått ett brott mot en kvinna. Vi vill även veta om de har någon effekt och hur det kommer sig att männen blir placerade under behandling för sina handlingar. Vidare har vi dessutom tittat lite på internationella metoder. LÄS MER