Sökning: "Stefan Peter Johansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Stefan Peter Johansson.

 1. 1. Branding in industrial markets : The Establishment of the Business Network Automation Region - A Study of a Industrial Phenomena. Peter Ekman & Peter Thilenius (Eds., 2010)

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling;

  Författare :Stefan Johansson; Soran Rashidzadeh Azar; [2010]
  Nyckelord :Industrial markets; Branding; Corporate branding; Brand attributes;

  Sammanfattning : Purpose: To investigate how automation companies within Mälardalen region are aware of the value of brand building in a business-to-business context. The primary interest in this chapter concerns the complexity of business-to-business buyer behaviour and the perceived value of brand related attributes from industrial suppliers perspective. LÄS MER

 2. 2. Modeling of experimental studies of fluid and particle transport in porous media

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mikael Härlin Lennermark; [2009]
  Nyckelord :Mikael Härlin; Mikael Lennermark; Mikael Härlin Lennermark; Mikael Härlin-Lennermark; Örebro Universitet; Örebro University; Modeling of experimental studies of fluid and particle transport in porous media; Andreas Oberstedt; Peter Johansson; MTM; Bergkraft; Bergskraft; Bergslagen; Kopparberg; Stefan Karlsson; Methods for characterisation and remediation of historical mine waste;

  Sammanfattning : To extract metals and increase the pH value of water around a historical mine waste deposit a series of barrels are used. Polluted water is forced to pass inside these barrels where different filter materials purify the water. LÄS MER

 3. 3. Revisionsbyråers, lärosätets respektive studenters attityder till ekonomutbildningen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Johansson; Peter Henningsson; Sofia Mancevska; [2008]
  Nyckelord :attityder; revisionsbyråer; lärosäte; studenter; ekonomutbildning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera revisionsbyråer, lärosätets respektive studenters attityder till ekonomutbildningen samt ange tänkbara förslag till förbättringar. Vi har genomfört fallstudier på revisionsbyråer, lärosätet och studenter. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystem - ett motivationsverktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Johansson; Magdalena Curbi; Linda Johansson; Peter Henningsson; [2007]
  Nyckelord :Belöningssystem; motivation; storbanker; nischbanker; kontorsanställda; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur bankers konstruktion avbelöningssystem påverkar motivationen hos dess kontorsanställda. Primärdatan insamlades genom intervjuer och enkätundersökningar. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av problem som kan uppstå vid informationsöverföring mellan verksamhetsprocesser

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Benno Karlsson; Peter Benjaminsson; Peter Johansson; Stefan Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Informationslogistik; Informationsöverföring; Processer; Kvalitet; Riskanalys;

  Sammanfattning : Det viktiga, själva kärnan i att vara kundorienterad, är att först lyssna på kunden, vara lyhörd, vilja förstå och därefter hjälpa kunden att få sina behov tillfredställda på bästa sätt. Kraven som ställs på företagen idag är inte enbart relaterade till varans eller tjänstens kvalité, pris eller leveransförmåga. LÄS MER