Sökning: "Stefan Rexling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Rexling.

  1. 1. Framgång genom modern luftmaktsteori?

    Magister-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Stefan Rexling; [2016]
    Nyckelord :luftmakt; luftmaktsteori; strategisk förlamning; parallell attack; system; luftoperativ kontroll; Warden; Boyd; Desert Storm; Allied Force;

    Sammanfattning : Under efterkrigstiden har ett antal operationer med luftmakt genomförts. Dessa krig har haft olika förlopp där vissa operationer har nått relativt enkla framgångar medan andra haft större svårigheter att effektivt uppnå framgång, trots överlägsna resurser. LÄS MER