Sökning: "Stefan Sam"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stefan Sam.

 1. 1. Applying Memoization as an Approximate Computing Method for Transiently Powered Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dragos-Stefan Perju; [2019]
  Nyckelord :memoization; approximate computing; intermittent computing; energy harvesting; embedded systems; internet of things; memoization; approximativ databehandling; intermittent databehandling; energi skördar; inbäddade system; sakernas internet;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) is becoming a more and more prevailing technology, as it not only makes the routine of our life easier, but it also helps industry and enteprise become more efficient. The high potential of IoT can also help support our own population on Earth, through precision agriculture, smart transportation, smart city and so on. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av effekten av on-site-faktorer vid sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julius Björk; Jennifer Blidholm; Fredrik Gerdin Börjesson; Arvid Edenheim; Annie Ingvarsson; Stefan Lindstedt; Johan Onsjö; Pär Söderberg; [2018]
  Nyckelord :SEO; sökmotoroptimering; on-site; struktur; nyckelord; kompakthet; sitemap; korskopplingar;

  Sammanfattning : The significance of search engine optimization is clearly highlighted sin- ce over 90 % of internet usage starts with a search engine according to contemporary studies, whilst the internet also has contributed to increa- sed competition between companies operating from different geographic markets. Guidelines from search engines and theory from studies descri- be several internal influencing factors, on-site factors, but ambiguous in the studies is how much these factors affect the ranking. LÄS MER

 3. 3. Försvarsmaktens stöd till polisen

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Fredriksson; [2003]
  Nyckelord :Sverige; Försvaret; Poliser; Samarbete; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om befintlig lagstiftning fångar upp de argument som föreliggerför och emot Försvarsmaktens möjligheter att stödja Polisen vid extraordinära situationer. Inom ramen förovanstående syfte kommer en diskussion rörande eventuella förändringar i det juridiska lagrummet attföras. LÄS MER