Sökning: "Stefan Skatt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Skatt.

  1. 1. Mervärdesskatt vid transporttransaktioner med egenföretagare

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

    Författare :Stefan Granström; [2013]
    Nyckelord :Value added tax VAT; self-employed; place of taxable transactions; transport of goods; Mervärdesskatt; egenföretagare; omsättningsland; varutransport;

    Sammanfattning : Riksdagens skatteutskott beslutade den 28 februari 2012 att det behövde göras en utredning avseende regelverket för F-skatt. Av utredningen framkom att regelverket har möjliggjort för arbetsgivare att säga upp sin personal och sedan låta dem jobba kvar som egenföretagare i form av F-skattare. LÄS MER