Sökning: "Stefan Svahn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Svahn.

  1. 1. 3D-scanning : Volymberäkning vid scanning av bergvägg

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

    Författare :Stefan Svahn; [2014]
    Nyckelord :3D-scanning; Volymberäkning;

    Sammanfattning : Scanning är ett verktyg som har utvecklats mycket och används mer och mer inom geodetisk mätning. Instrumenten har blivit mer pålitliga med högre kvalité på resultaten, därför är det viktigt att eliminera de problem som kan skada scanningens pålitlighet. LÄS MER