Sökning: "Stefan Ullström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Ullström.

  1. 1. Gångavstånd till utrymningsvägar : En studie om gångstånden till utrymningsvägar och dess dimensioneringsmöjligheter med hjälp av förenklad dimensionering

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Stefan Ullström; [2015]
    Nyckelord :distance; evacuations; routes; fire; dimensioning; housing; building and planning; gångavstånd; utrymning; branddimensionering; Boverket;

    Sammanfattning : ABSTRACTThe title of this degree project after  three years long education of construction engineering is “Distances to evacuation routes” with the subtitle “A study of walking distances to escape routes and its design possibilities using simplified dimensioning”. The idea for the project came from the company Fire AB in Västerås. LÄS MER