Sökning: "Stefan Viklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stefan Viklund.

 1. 1. Conservation Voltage Reduction i Sverige - en simuleringsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Kewin Erichsen; Stefan Viklund; [2019]
  Nyckelord :Conservation Voltage Reduction; Distribution grid; Energy conservation; Load modelling; OpenDSS; Peak shaving; Simulation; Voltage regulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Conservation Voltage Reduction, or short just CVR, is a technique in which the reference voltage at a substation is lowered a few percent in order to conserve energy and decrease peak demand in an electrical distribution grid. Thus, CVR can be used when the energy or power capacity can't be satisfied by the feeding grid. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar lärare med formativ bedömning inom Idrott och hälsa? : En studie om formativ bedömning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; Stefan Viklund; [2018]
  Nyckelord :Orientering; lärandeprocesser; feedback och nyckelstrategier.;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att det finns en utmaning med att arbeta med formativ bedömning inom skolämnet Idrott och hälsa. Syftet med studien är att undersöka hur Idrott och hälsa-lärare i grundskolan arbetar med formativ bedömning i sin undervisning utifrån Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning. LÄS MER