Sökning: "Stefan Westman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stefan Westman.

 1. 1. The internationalization process of digital service providers – The role of an intermediary

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Strömberg; Stefan Westman; [2018-09-20]
  Nyckelord :Digital services; Born global; Intermediaries; Networks; ; Internationalization;

  Sammanfattning : The rise of technological development has changed the conditions for companiesinternationalization process. Today, smaller firms are able to quickly internationalize on a globalscale with the help of digital innovations, which questioning former traditionalinternationalization theories. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med digitala journalsystem prehospitalt - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sanna Wahlroos; Stefan Westman; [2017]
  Nyckelord :Ambulance nurses; electronic health records; documentation; content analysis; nursing care; Ambulanssjuksköterskor; digitala journalsystem; dokumentation; innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att utvecklingen inom sjukvården har gått snabbt, framförallt prehospitalt. De tekniska lösningarna har utvecklats och det finns många gånger datorer både fram och bak i dagens ambulanser som har ersatt de traditionella pappersjournalerna. LÄS MER

 3. 3. Hälsoeffekter av djur inom äldrevården

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Mika Rubin; Stefan Westman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER