Sökning: "Stefan Wiese"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Wiese.

  1. 1. Försäkring vid fel i entreprenad : Tolkning och tillämpning av undantagen i allriskförsäkringen vid entreprenad och tilläggsvillkoret för åtkomstkostnader

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Stefan Wiese; [2004]
    Nyckelord :Law; entreprenad; allriskförsäkring; standardavtal; försäkringsplikt; fullgörelseansvar; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

    Sammanfattning : Problemformulering: Allriskförsäkringen vid entreprenad är på många sätt en egenartad försäkringslösning. Genom den försäkras både leverantören och beställaren i ett kommersiellt avtalsförhållande mot skador i produkten som avtalet avser. Genom teckning av ett tilläggsvillkor kan de försäkrade även få ersättning för s.k. LÄS MER