Sökning: "Stefani Baban"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefani Baban.

  1. 1. "En bild för dig och mig" : - En kvalitativ intervjustudie om förskollärare och barnskötares syn på bildstöd som inkluderande verktyg

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Lisa Ahlberg; Stefani Baban; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER